Google search

ФОРМИ НАВЧАННЯ

іноземців в Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика:

1. СТАЖУВАННЯ.
2. АСПІРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА.

1. СТАЖУВАННЯ.

Мета навчання: отримати додаткові навички клінічної роботи по тій спеціалізації, яку ви вже маєте.

Наприклад: освоєння нового методу лікування або діагностики.

Терміни навчання: від місяця (по домовленості і за потребою терміни можуть продовжуватися).

При продовження стажування більше двох місяців необхідно дотримуватися термінів перебування на території України (дивись правила перебування в Україні), а також надати повний комплект документів (дивись перелік для клінічних ординаторів).

Особливості навчання:

- Зарахування на проходження стажування здійснюється протягом року (питання зарахування розглядаються за вашою заявою).

- Надається можливість індивідуальної роботи з автором унікальної методики або провідним фахівцем обраного аспекту клінічної діяльності.

- Особиста присутність і участь в процесі надання медичних послуг або проведення діагностики.

- Отримання сертифікату про навчання (українська та англійська мова).

Вартість навчання: 350 доларів США за курсом Національного банку України за один місяць.

 

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, які необхідні для навчання:

1. Копія диплому про вищу медичну освіту та додаток з переліком вивчених предметів і отриманих оцінок, при необхідності переклад цих документів.

2. Паспорт і його копія (нотаріально завірена), при необхідності переклад паспорту з персональними даними на українську мову.

2. АСПІРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА.

Мета навчання: науковий, найвищий етап медичної освіти з метою отримання наукового ступеня в обраній спеціалізації, рівень освіти необхідний для наукової і науково-педагогічної діяльності в сфері охорони здоров'я.

Особливості навчання:

- Прийом до аспірантури/докторантури здійснюється протягом року (питання зарахування розглядаються за вашою заявою).

- Для навчання в аспірантурі запрошуються іноземні громадяни, які успішно закінчили клінічну ординатуру.

- Для навчання в аспірантурі / докторантурі необхідно здати комісії вступний іспит-співбесіду, який складається з трьох блоків: 1).перевірка знань з філософії, 2).перевірка рівня володіння іноземною мовою, 3) рівня знань за обраною спеціалізацією.

(Наприклад: при вступі до аспірантури за спеціальністю «акушерство» необхідно буде продемонструвати комісії ваші знання з теорії надання акушерської допомоги, продемонструвати практичні навички та відповідні до цієї спеціалізації індивідуальні наукові досягнення);

- Можливість навчання в очній і заочній формі.

Можливості та перспективи використання:

- Освіта та наставництво провідних науковців НУОЗ України імені П.Л. Шупика, які будуть призначені в якості керівника (для виконання кандидатської роботи) або консультанта (для виконання докторської роботи);

- Всі етапи виконання наукової роботи узгоджуються: від питань планування (в тому числі терміни), збору даних, їх наукової обробки, термінів виконання, необхідності поточних консультацій до питань апробації результатів та їх захисту.

- Здобуття наукового ступеня кандидата або доктора медичних наук.

- Для навчання в докторантурі необхідно додатково представити: наукові наробки та кількість публікацій за темою, яку ви будете захищати.

Терміни навчання: аспірантура - 4 роки, докторантура - 2 роки.

Вартість навчання:

Аспірантура: 4950 доларів США за курсом Національного банку України за один рік навчання.

Докторантура 5500 доларів США за курсом Національного банку України за один рік навчання.

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, які необхідні для навчання:

1. Нотаріально завірену копію диплома про вищу медичну освіту і додаток до нього з переліком вивчених предметів і отриманих оцінок.

2. Паспорт, нотаріально завірена копія паспорту, переклад паспорту з персональними даними та датою перетину кордону на українську мову, з датою перетину кордону (2 примірника). Копія візи з датою останньої реєстрації.

3. Копія свідоцтва про народження.

4. Довідку про стан здоров'я, довідку щодо ВІЛ/СНІДу.

5. 10 фотографій 3,5 × 4,5 см (на матовому папері).