Google search

 
 Понеділок 09.03

 • На кафедрі фтизіатрії і пульмонології розпочинаються цикл ТУ «Саркоїдоз та інтерстиціальні захворювання легенів», який триватиме до 13 березня 2020 р.
 • На кафедрі кардіології розпочинаються цикл ТУ «Електрокардіографія в практиці лікаря. Очно-заочний з елементами дистанційного навчання», який триватиме до 23 березня 2020 р.
 • На кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії  розпочинаються цикл ТУ «Гомеопатична медицина», який триватиме до 20 березня 2020 р.

 

Вівторок 10.03

 • На кафедрі сімейної медицини розпочинаються цикл ТУ «Актуальні питання внутрішніх хвороб в практиці лікаря первинної медичної допомоги», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі діабетології розпочинаються цикл ТУ «Сучасні алгоритми скринінгу та лікування ЦД 2-го типу на етапі первинної медичної допомоги», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі акушерства, гінекології та перинатології для лікарів-акушерів-гінекологів розпочинаються цикл ТУ «Основні аспекти допоміжних репродуктивних технологій (на умовах платних освітніх послуг)», який триватиме до 16 березня 2020 р.
 • На кафедрі щелепно-лицевої хірургії розпочинаються цикл ТУ «Інноваційні підходи до реконструктивно-відновлюваних операцій в щелепно-лицевій ділянці», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі нейрохірургії розпочинаються цикл ТУ «Больові синдроми в нейрохірургії та неврології», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі ортопедії і травматології № 1 розпочинаються виїзний цикл ТУ «Деформуючий артроз великих суглобів», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі комбустіології та пластичної хірургії розпочинаються цикл ТУ «Основи реконструктивно-відновної мікрохірургії», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі кардіології для терапевтів і ревматологів розпочинаються спеціалізація з фаху «Кардіологія», який триватиме до 15 червня 2020 р.
 • На кафедрі хірургії та судинної хірургії розпочинаються цикл ТУ «Ендовенозне електрозварювання в хірургії варикозної хвороби та її ускладнень», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі ендокринології розпочинаються цикл ТУ «Вибрані питання клінічної ендокринології», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології розпочинаються цикл ТУ «Актуальні питання суїцидології (очно-заочний з елементами ДН)», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії для дитячих анестезіологів та анестезіологів розпочинаються цикл ТУ «Знеболювання та інтенсивна терапія в педіатрії», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі дитячої неврології і медико-соціальної реабілітації для педіатрів, неонатологів, неврологів, сімейних лікарів та ін. розпочинаються цикл ТУ «Оцінка неврологічного статусу новонародженого та дітей раннього віку», який триватиме до 17 березня 2020 р.
 • На кафедрі педіатрії № 1 розпочинаються цикл ТУ «Сучасна діагностка алергічних захворювань у дітей (з елементами молекулярної діагностики)», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі педіатрії № 1 розпочинаються спеціалізація з фаху «Дитяча пульмонологія»(суміжники), який триватиме до 23 березня 2020 р.
 • На кафедрі громадського здоров’я розпочинаються цикл ТУ «Актуальні питання екогігієни», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю розпочинаються цикл ТУ «Мікробіологія порушень мікробіоценозу людини», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі організації і економіки фармації розпочинаються спеціалізація зі спеціальності «Організація і управління фармацією» (для провізорів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Загальна фармація» і зараховані на посади керівників аптечних установ (структурних підрозділів та їх заступників))(цикл на умовах платних освітніх послуг), який триватиме до 13 травня 2020 р.
 • На кафедрі радіології розпочинаються цикл ТУ «Комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія ЦНС», який триватиме до 24 березня 2020 р.
 • На кафедрі судової медицини розпочинаються виїзний м. Чернівці цикл ТУ «Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми», який триватиме до 8 квітня 2020 р.
 • На кафедрі філософії розпочинається навчання для аспірантів очної вечірньої форми навчання «Логіка та методологія наукового дослідження (дисципліна за вибором)», який триватиме до 14 квітня 2020 р.

 

Середа 11.03

 • На кафедрі акушерства і гінекології №1 для акушерів-гінекологів, лікарів медицини невідкладних станів, сімейних лікарів розпочинаються цикл ТУ «Ургентні стани в гінекологічній практиці медицини», який триватиме до 25 березня 2020 р.
 • На кафедрі хірургії та трансплантології розпочинаються цикл ТУ «Сучасні питання хірургії печінки та жовчних шляхів», який триватиме до 9 квітня 2020 р.
 • На кафедрі фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини розпочинаються цикл ТУ «Патологічні та преморбідні стани у спортсменів»(курс спортивної медицини та санології), який триватиме до 25 березня 2020 р.
 • На кафедрі неонатології розпочинаються виїзний м. Черкаси цикл ТУ «Виходжування передчасно народжених дітей з застосуванням методу «мати-кенгуру» та катамнестичним спостереженням після виписки. Очно-заочний з елементами дистанційного навчання», який триватиме до 25 березня 2020 р.
 • На кафедрі промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології розпочинаються цикл ТУ «Промислова фармація» (цикл що проводиться на умовах платних освітніх послуг), який триватиме до 9 квітня 2020 р.
 • На кафедрі управління охороною здоров’я для керівників підприємств, установ та організацій охорони здоров’я розпочинаються виїзний м. Черкаси цикл ТУ «Управління якістю медичної допомоги, як механізм підвищення її ефективності. Очно-заочний  з елементами дистанційного навчання», який триватиме до 25 березня 2020 р.

 

Четвер 12.03

 • На кафедрі загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології розпочинаються цикл ТУ «Невідкладна допомога в наркології. Очно-заочний з елементами дистанційного навчання», який триватиме до 26 березня 2020 р.
 • На кафедрі інфекційних хвороб розпочинаються цикл ТУ «Питання диференційної діагностики вірусних гепатитів та жовтяниць іншого походження», який триватиме до 26 березня 2020 р.
 • На кафедрі терапії розпочинаються цикл ТУ «Сучасні методи діагностики внутрішніх хвороб та практичні навики лікаря-терапевта», який триватиме до 26 березня 2020 р.
 • На кафедрі громадського здоров’я розпочинаються спеціалізація зі спеціальності «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища», який триватиме до 13 травня 2020 р.
 • На кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права розпочинається навчання для аспірантів очної вечірньої форми навчання 2018 р. 2 гр. «Актуальні питання медичного права».

 

П`ятниця 13.03             

 • На кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права для викладачів системи медичної освіти розпочинаються виїзний цикл ТУ «Нові технології навчання», який триватиме до 27 березня 2020 р.

Читайте також