Google search

 
 

З 06.09 по 20.09.2021 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології на базі Університетської клінікни Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова відбувся 2-тижневий очно-заочний цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (викладачі – зав. кафедри, проф. Д. Варивончик, доц. О. Демецька, доц. К. Копач, асит. О. Еджибія).

Під час проведення навчального циклу відбулось успішне впровадження оновленої освітньої платформи даного циклу на базі Google Classroom, яка повністю відповідає всім вимогам до методичного забезпечення дистанційного навчання.

На циклі навчалось 48 лікарів, що працюють в закладах охорони здоров’я м. Вінниця. Під час навчання слухачі набули нових знань з організації проведення медичних оглядів працюючих, відпрацювали практичні навички із скринінгу та ранньої діагностики виробничо-зумовленої патології,  розв’язали складні експертні ситуації з питань допуску до роботи в шкідливих і небезпечних умовах працівників з наявними медичними протипоказаннями. 

Набуття лікарями-спеціалістами комісій з медичних оглядів сучасних знань і навичок дозволить значно покращити якість профілактики виробничо-зумовленої й професійної патології серед працюючих в шкідливих і небезпечних умовах підприємств, організацій усіх галузей економічної діяльності Вінниччини.

За результатами анонімного опитування отримано позитивні відгуки слухачів щодо якості забезпечення освітнього процесу, з’ясовано побажання і пропозиції, які потребують подальшого удосконалення якості освіти за даним навчальним циклом.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також