Google search

 
 

19 червня 2021 року на кафедрі офтальмології  НУОЗ України імені П. Л. Шупика завершився п’ятимісячний цикл спеціалізації за фахом «Офтальмологія», який запроваджений задля перепідготовки лікарів-спеціалістів лікувального профілю відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Офтальмологія».

Запровадження та проведення таких циклів продиктовано потребами сьогодення та чисельними зверненнями лікарів, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «Лікувальна справа». 

Сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом «Офтальмологія» та вітання від завідувача кафедри, професора Сергія Рикова та куратора циклу професора Ірини Шаргородської отримали 13 слухачів – нове покоління офтальмологів України, які поповнили діючу ланку офтальмологічної спільноти та виконали програму підготовки, успішно склали комп'ютерну атестаційну тестову програму, засвоїли весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю-спеціалісту-офтальмологу для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги хворим. 

Особливу увагу слухачів на циклі привернули лекції, які були присвячені сучасним поглядам на етіологію, патогенез та хірургічне лікування катаракти, глаукоми, захворювань рогівки, скловидного тіла, відшарування сітківки, а також вибору найбільш патогенетично обумовленого метода мікрохірургічного втручання при цій патології та методи боротьби з офтальмологічними ускладненнями коронавірусної інфекції.

Провідне місце на циклі зайняли практичні заняття, на яких слухачі закріплювали теоретичні знання, отримані на лекціях; участь в клінічних консультаціях, що проводили співробітники кафедри у медичному центрі «Ochi Сlinic» та універсальній клініці «Оберіг», навчання та відпрацювання мікрохірургічної техніки основних операційних втручань за допомогою операційних мікроскопів – тренажерів, асистенція при мікрохірургічних операціях, перегляд учбових відеофільмів різних видів офтальмологічних операцій. 

Усі слухачі успішно склали іспит та отримали посвідчення встановленого зразка. 

Наступні цикли спеціалізації за фахом «Офтальмологія» та «Дитяча офтальмологія» кафедра офтальмології планує провести 10 січня – 20 червня 2022 року.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 83% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 86% - 4 Голосів
Доступність матеріалу: 86.5% - 4 Голосів

Загальна оцінка матеріалу