Google search

 
 

18 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася заключна атестація лікарів-інтернів ІІІ року навчання.

До атестації були допущені всі лікарі-інтерни (19), які виконали в повному обсязі навчальну програму (лекції, семінари, практичні заняття по основному фаху та циклам суміжних дисциплін), представили індивідуальну документацію (залікова книжка, реферати (2), характеристики з баз заочного стажування, цифрові та текстові звіти щодо обсягу виконаної роботи на очному та заочному циклах навчання в інтернатурі, щоденники, індивідуальні плани підготовки, протоколи реєстрації освоєння практичних навиків та вмінь).

Під час проведення атестації, що відбувалася з дотриманням усіх карантинних та протиепідемічних вимог, лікарі-інтерни засвідчили доволі високі теоретичні знання як з базових фундаментальних дисциплін, так і з фахової підготовки та суміжних спеціальностей. 

Відмічено достатній рівень оволодіння базовими практичними навиками та вміннями, маніпуляціями та оперативною технікою згідно представлених реальних показників цифрових звітів, в тому числі сучасних лапароскопічних та ендоскопічних хірургічних лікувально-діагностичних технологій. 

Наприкінці іспиту завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії професор Сергій Саволюк наголосив на необхідності постійного подальшого вдосконалення свого фахового рівня, акцентуючи на малоінвазивних сучасних хірургічних технологіях, на зростанні професійної майстерності на місцях майбутнього працевлаштування згідно нових положень щодо безперервного професійного розвитку лікарів.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також