Google search

 
 

8 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика  відбувся фаховий семінар з попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії аспіранта 4-го року навчання Р. Геращенка на тему: «Ендовенозне електрозварювання у лікуванні висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени» (галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація 14.01.03. – Хірургія), виконаної під керівництвом професора кафедри хірургії та судинної хірургії професора В. Ходоса.

 Головою фахового семінару було призначено старшого наукового співробітника О. Жернова, професора кафедри комбустіології та пластичної хірургії, рецензентами – професора В. Сморжевського, професора кафедри хірургії та трансплантології, та доцента Н. Присяжну, доцента кафедри хірургії та трансплантології. 

У доповіді аспірант навів основні положення роботи, акцентуючи увагу на актуальності представленої ургентної хірургічної проблеми, враховуючи динаміку вітчизняних та світових показників захворюваності на варикозну хворобу та її ускладнення у вигляді гострого висхідного тромбофлебіту; здійснена оцінка ранніх та віддалених результатів застосування ендовенозної електрозварювальної технології під час виконання ургентних малоінвазивних втручань, представивши результати експериментальних досліджень на біоімітаційних моделях щодо визначення оптимальних режимів енергетичного ендовенозного впливу (експозиція та потужність) та аналіз клінічного спостереження значної кількості ургентних пацієнтів з гострим висхідним тромбофлебітом. 

Враховуючи, що ургентна та планова малоінвазивна флебологія є одним з пріоритетних напрямків наукових досліджень кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, що виконуються під керівництвом завідувача кафедри професора С. Саволюка, то результати дисертаційної роботи, оформлені як відповідні розділи ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри, впроваджено в програму циклів тематичного удосконалення «Ендовенозне електрозварювання в хірургії варикозної хвороби та її ускладнень» та «Малоінвазивні методики в флебології» та в роботу хірургічних відділень клінічних баз кафедри. 

У виступах рецензентів була підкреслена важливість проведеного дисертаційного дослідження, особливо медико-соціальний аспект обраної наукової проблеми, дана висока оцінка методології виконання експериментального стендового розділу роботи, що дозволило екстраполювати отримані результати в клінічні умови та розробити технологію виконання ургентного малоінвазивного та малотравматичного втручання, коректність виконання клінічної частини роботи. 

У роботі семінару та в науковій дискусії взяли участь співробітники та аспіранти кафедри хірургії та судинної хірургії на чолі з завідувачем кафедри професором С. Саволюком та завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії професор О. Дядик, враховуючи, що всі представлені в дисертації результати морфологічних досліджень експериментальної та клінічної її частини виконувалися за її безпосередньої участі та консультування. 

Учасники фахового семінару постановили, що за актуальністю теми, обсягом проведених досліджень, викладеним у роботі матеріалом, обґрунтованістю та об’єктивністю висновків, науковій новизні та практичним значенням дисертаційна робота відповідає всім вимогам та може бути рекомендована до офіційного захисту у спеціалізованій вченій раді.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також