Google search

 
 

На кафедрі філософії розпочався вибірковий цикл для аспірантів заочної форми навчання. Щороку на циклі «Технології наукової творчості. Підготовка автореферату та рукопису дисертації» оволодівають новими знаннями кілька десятків аспірантів.

Курс спрямований на ознайомлення слухачів з технологіями наукової творчості та особливостями наукової методології дослідження.

Сучасний стан розвитку освіти й науки вимагає від науковця володіння не тільки методологією та методикою наукової роботи, але й навичками науково-дослідної інноваційної діяльності. Він має бути здатним розв'язати складні міждисциплінарні теоретичні та практичні завдання у сфері медичної науки. Організація та проведення власного наукового дослідження та підготовка до захисту дисертаційної роботи в обраній предметній області вимагають від аспіранта творчого підходу та навичок креативного мислення.

Вивчення закономірностей, механізмів та принципів творчого процесу та творчої інтуїції в науковій діяльності сприяє зростанню методологічного рівня лікаря-науковця, активізує його власну творчу діяльність, підвищує евристичні можливості філософії як науки та методології.

З метою кращого засвоєння аспірантами дисципліни, формування відповідних професійних компетентностей в програмі передбачається використання різних освітніх технологій. Це лекції: з елементами дискусії та презентації, семінарські заняття з мозковими штурмами, міні-конференції, дискусії, написання есе, підготовка наукової промови, експертиза й коментування наукових статей та інше.

Читайте також