Google search

 
 

На навчання в клініку кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика молодих фахівців приваблює, без сумніву, її інноваційний характер щодо підходів та організації наукової, освітньої і лікувальної роботи колективу кафедри з акцентами на впровадження в освітній та лікувально-діагностичний процес сучасних трендів та технологій.

Сфера пріоритетів кафедри хірургії та судинної хірургії, які окреслені в стратегії та програмі роботи завідувача кафедри професора Сергія Саволюка, дуже широка, вона охоплює весь спектр ургентної та планової хірургічної патології органів черевної порожнини та заочеревинного простору з використанням традиційного, лапароскопічного, ендоскопічного, ендоваскулярного та ехоконтрольованих навігаційних доступів, сучасну алопластику черевних гриж та складних дефектів черевної стінки, малоінвазивну хірургію варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, малотравматичну колопроктологію, ургентну та планову радикальну онкохірургію, інноваційні методики лікування синдрому діабетичної стопи та трофічних виразок нижніх кінцівок, передові технології лікування нориць травного каналу, баріатричні та метаболічні операції, застосування протоколу хірургії швидкого відновлення (Fast Track Surgery) та електрохірургічних технологій, зокрема електрозварювання живих тканин.


Саме це робить кафедру хірургії та судинної хірургії привабливою для навчання іноземних громадян, навіть в таких складних карантинних обмеженнях, що викликані впливом всесвітньої пандемії COVID-19 на всі напрямки роботи колективу кафедри та нашого університету.

Наразі, на кафедрі навчаються в клінічній ординатурі 4 іноземних громадянина – всі з Туркменістану – Шарджан Хемраєв, Агаммамет Сайилов, Какамират Сеідов, Тойли Овезов.

З початку всесвітньої пандемії COVID-19 та введення карантину було активно запроваджена дистанційна форма навчання, що включала проведення лекційних, семінарських та практичних занять в режимі онлайн на платформах Zoom та GoToMeeting з комунікацією в мобільних месенджерах. Наявність симуляційного класу з лапароскопічними тренажерами на основній клінічній базі (КНП КМКЛ 8 – опорна лікарня для хворих на COVID-19), на якій кафедральний блок знаходиться в чистій зоні, дозволяє проведення аудиторних практичних занять з відпрацюванням базових мануальних навичок в лапароскопії, а розширення мережі лікувальних закладів приватної та державної форми власності, які в перспективі стануть клінічними базами кафедри хірургії та судинної хірургії, дозволило не зупиняти практичну підготовку клінічних ординаторів кафедри, які беруть активну участь в наданні ургентної хірургічної допомоги, виконуючи індивідуальні плани підготовки та навчання в клінічній ординатурі.

Читайте також