Google search

 
 

11 січня 2021 р. кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочала низку циклів спеціалізації зі спеціальностей  «Професійна патологія» (куратор – проф. Д. Варивончик) та «Психофізіологія» (куратор – ст. викл. Я. Буранова), а також циклів ТУ «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (куратори – доц. О. Демецька, асист. О. Еджибія).

На циклах навчаються лікарі-спеціалісти закладів охорони здоров’я всіх областей України.

У зв’язку із дією карантинних обмежень, обумовлених поширенням SARS-CoV-2/COVID-2, а також із призупиненим доступом слухачів до клінічних баз кафедри, було впроваджено низку організаційних заходів, а саме:

  1. реєстрація слухачів на навчання відбувається лише із використанням поштового кур’єрського зв’язку та засобів електронної комунікації;
  2. освітній процес здійснюється із використанням програми для відеотелефонії ZOOM, шляхом систематичного проведення навчальних вебінарів (лекції, семінари), а також роботою слухачів в малих групах в сесійних залах (практичні заняття);
  3. дистанційна роботи слухачів та поточний контроль забезпечуються завдяки використанню ресурсів Google Classroom, на яких розміщені відповідні освіті платформи навчальних циклів;
  4. щоденна комунікація викладачів та слухачів ведеться у групі Viber.

На кафедрі відбувається забезпечення високої якості дистанційного освітнього процесу завдяки впровадженню стратегії клієнт-орієнтованості, шляхом постійного електронного опитування стейкхолдерів як з питань якості наданого освітнього контенту, так і з питань оптимізації умов навчання.

В цілому, використання сучасних гідридних освітніх технологій  дозволяє не тільки на високому науково-методичному рівні забезпечити безперервний професійний розвиток лікарів з питань професійної патології та психофізіології, а і зробити його умови більш сприятливим для стейкхолдерів.

Читайте також