Google search

 
 

З метою забезпечення високих стандартів якості освітнього процесу впродовж 2020 року науково-педагогічні працівники кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології систематично проходили безперервний професійний розвиток у напрямку покращення своїх педагогічних компетенцій, під якими розуміють «сукупність взаємозалежних якостей особистості (знання, уміння, навички, способи діяльності), необхідних для якісної продуктивної діяльності», які загалом формують компетентність викладача – педагогічну, комунікативну, управлінську, дослідницьку, технологічну.

На кафедрі вже є традицією, що всі науково-педагогічні працівники систематичного (щорічно) беруть участь у реалізації неформальної та інформальної освіти, спрямованих на розвиток та удосконалення компетенцій.

Так, завідувач кафедри професор Д. Варивончик успішно завершив навчальний онлайн курс та пройшов дводенний тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», що провело Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти України.

Завуч кафедри доцент О. Демецька пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування «Сучасні підходи до організації навчального процесу для здобувачів медичної освіти» в Люблінському медичному університеті (Республіка  Польща).

Професор Д. Варивончик успішно склав сертифікаційний іспит з цифрової грамотності (рівень «С2»), що здійснило Міністерство цифрової трансформації України.

Професор Д. Варивончик та доцент О. Демецька опанували практичні навички під час навчального курсу «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії», що проводила Академія цифрового розвитку з підримкою компанії Google.

Старший викладач П. Безвербний навчався на циклі тематичного удосконалення «Нові технології навчання», асистент О. Еджибія – на циклі тематичного удосконалення «Основи теорії та методики професійної освіти», що провела кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика.

Всі науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів в умовах реформування системи охорони здоров’я», що організувала НМАПО імені П. Л. Шупика.

На 2021 рік заплановано подальше підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри з педагогічної майстерності на базі НМАПО імені П. Л. Шупика, участь у науково-педагогічних заходах, тренінгах тощо.

Реалізація такої системної підготовки дозволяє на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології досягти високого рівня володіння науково-педагогічних працівників сучасними технологіями та методами післядипломної освіти, що в цілому забезпечую високу якість вищої та післядипломної освіти лікарів.