Google search

 
 

27 січня 2021 року в НМАПО імені П. Л. Шупика відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.007, яка провела захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина (наукова спеціальність «Офтальмологія»).

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.007 НМАПО імені П. Л. Шупика була утворена наказом МОН України  від 04.12.2020 № 1502 для розгляду дисертації аспіранта заочної форми навчання кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, лікаря-офтальмолога ТОВ «Британський офтальмологічний центр» Артема Бурдея на тему «Діагностична значимість делеційного поліморфізму генів глутатіон-S-трансферази (GSTM1 і GSTT1) у розвитку та прогресуванні первинної відкритокутової глаукоми».

Науковим керівником здобувача був завідувач кафедри офтальмології професор Сергій Риков.

Офіційними опонентами: професор Надія Ульянова та доцент Наталія Малачкова.

Офіційними рецензентами: професор кафедри загальної та невідкладної хірургії професор Ольга Біляєва та доцент кафедри офтальмології к. мед. н. Сергій Косуба.

Засідання проводилося головою разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.007 професором Іриною Шаргородською, професором кафедри офтальмології з повним дотриманням вимог п. 21 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Офтальмологія»), затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 року №167.

Під час захисту відповідно до законодавства радою була забезпечена аудіофіксація (запис фонограми) та відеофіксація, які доступні на офіційному веб-сайті Академії за посиланням:

https://www.nuozu.edu.ua/s/naukovi-pidrozdily/spetsializovani-vcheni-rady/spetsializovana-vchena-rada-na-zdobuttia-naukovoho-stupenia-doktora-filosofii#burdey

Засідання мало характер відкритої наукової дискусії, були задані запитання від усіх учасників зібрання: голови ради, опонентів, рецензентів, запрошених співробітників кафедри, запитання, які надійшли до Академії на адресу ради у письмовому вигляді електронною поштою. Здобувач надав вичерпні відповіді на всі запитання, які задовольнили всіх членів спеціалізованої ради. Кожен з опонентів та рецензентів надав високу оцінку дисертації та її автору.

У ході засідання рада встановила рівень набуття здобувачем теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, що дало йому можливість закінчити науково-дослідну роботу, яка містить нові положення і нові науково-обґрунтовані результати у галузі офтальмології, що в сукупності розв’язують важливе науково-прикладне завдання підвищення ефективності діагностики та прогнозуваня розвитку та прогресування первинної відкритокутової глаукоми шляхом визначення діагностичної значимості поліморфізму генів Глутатіон-S-Трансферази (GSTV1 і GSTT1) у пацієнтів, які постійно проживають в Україні. Після дискусії здобувачу було надано прикінцеве слово, в якому він висловив свої висновки щодо результатів обговорення його дисертації.

За результатами таємного голосування було одноголосно прийнято рішення щодо присудження Артему Бурдею ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина (наукова спеціальність «Офтальмологія»).

Читайте також