Google search

 
 

На кафедрі акушерства і гінекології №1 (завідувач кафедри – О. Голяновський) закінчили навчання лікарі-інтерни ІІ року, які успішно склали проміжний іспит, що включав перевірку теоретичних знань і практичних навичок згідно з програмою навчання в інтернатурі.

Освітня частина навчання лікарів-інтернів ІІ року упродовж 3-х місяців включала вивчення доброякісної гінекологічної патології, репродуктивної медицини, питань урогінекології і передракової гінекологічної патології. Були проведені лекційні та семінарські заняття, а практичні заняття включали відпрацювання практичних навичок на симуляторах і безпосередню клінічну роботу в гінекологічному відділенні та під час чергувань на основній базі кафедри – Київському обласному перинатальному центрі.

 

Куратор циклу – асистент кафедри, к. мед. н. О. Кононець відмітив сумлінне ставлення лікарів-інтернів до навчання, зацікавленість в оволодінні професійними знаннями і практичними навичками, а екзаменатори (професори: О. Голяновський, Т. Романенко, доценти О. Морозова та Г. Жалоба) відзначили їх гарну теоретичну і практичну підготовку згідно із  сучасною програмою підготовки в інтернатурі.

Лікарі-інтерни ІІ року подякували куратору, співробітникам кафедри за надані сучасні знання і підготовку до практичної діяльності в гінекологічній клініці, що було також відображено в анонімних анкетах-опитувальниках.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також