Google search

 
 

Урочисто завершився 2023 рік на кафедрі фармації. В останній робочий день року, 29 грудня відбулося засідання Спеціалізованої разової вченої ради ДФ 26.613.129 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України на якому аспірантка кафедри фармації Ірина Даценко представила до офіційного захисту свої наукові здобутки та практичні напрацювання. Дисертаційна робота «Науково-методичні підходи до удосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на легеневу гіпертензію» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (наукова спеціальність «15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація») виконана під науковим керівництвом професора кафедри фармації, к. фарм. н. Вадима Гульпи.

Головою спеціалізованої вченої ради було призначено професора кафедри фармації Віктора Трохимчука; рецензентами – в.о. завідувача, професора кафедри фармації Сергія Соловйова та доцента кафедри фармацевтичної технології і біофармації Ірину Власенко; опонентами – професора кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету, заслуженого діяча науки і техніки України Аллу Немченко та т.в.о. начальника кафедри військової фармації Української військово-медичної академії, заслуженого працівника фармації України професора Олександра Шматенка. На засіданні також були присутніми декан фармацевтичного та медико-профілактичного факультету професор Василь Михальчук, співробітники кафедри фармації та інші запрошені гості.

У своїй доповіді аспірантка представила присутнім своє бачення вирішення проблеми оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих на легеневу гіпертензію (ЛГ). Дослідницею було проведено ретельний аналіз фармацевтичної складової медико-технологічних нормативних документів, пов'язаних із стандартизацією медичної допомоги хворим з ЛГ. Визначено спектр лікарських засобів, що використовуються для фармакотерапії пацієнтів на різних етапах лікування в Україні. Розроблено фармакоекономічну модель, яка є інструментом оптимізації забезпечення специфічними лікарськими засобами пацієнтів з ЛГ. Підґрунтям фармакоекономічного моделювання став вперше запропонований модифікований метод оцінки корисності для кожного функціонального класу пацієнтів з ЛГ до та після лікування. Вперше представлено концепцію фармакоекономічної оцінки програми діагностичного скринінгу ЛГ в Україні, яка уособлює комплексний ефект впровадження технологій ранньої діагностики та фармакотерапії, сприяючи не лише покращенню якості життя пацієнтів, але й оптимізації витрат у системі охорони здоров'я. Враховуючи, що в Україні фармацевтичне забезпечення хворих на ЛГ є однією з важливих складових політики держави, результати дисертаційної роботи було впроваджено як в освітній процес ЗВО, так і в практичну роботу закладів охорони здоров’я.

 

Після проведення наукової дискусії та обговорення результатів дисертаційного дослідження на підставі результатів відкритого голосування спеціалізованої разової вченої ради Ірині Даценко було присуджено ступінь доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (наукова спеціальність «15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»). Кафедра фармації вітає Ірину Даценко із завершенням такого важливого етапу та бажає подальших успіхів.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також