Google search

 
 

Кафедрою  медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика 30 жовтня –  13 листопада 2023 р. проведено 2-тижневий цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (силабус – за посиланням).

Цикл присвячено удосконаленню фахових компетентностей лікарів-спеціалістів  закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) з питань збереження професійного здоров’я, діагностики і профілактики професійної патології серед працівників, що працюють в шкідливих та небезпечних умовах праці. На циклі навчалось 40  лікарів різних спеціальностей ЗОЗ Вінницької области та м. Києва. 

Цикл проводився дистанційно із застосуванням навчальної платформи на базі Google Classroom. Під час проведення циклу активно використовувалось спілкування викладачів із слухачами у групі Viber, де обговорювались навчальні питання семінарських та практичних занять, відбувались жваві дискусії, надавались індивідуальні консультації. 

Порівняльна оцінка результатів вхідного і підсумкового тестових контролів показали достовірне покращення знань серед лікарів, що навчались, у порівнянні з базовим рівнем фахових компетентностей в два рази (з 45,7 % до 92,5 %). Всі слухачі успішно виконали навчальні і контрольні ситуаційні завдання, склали оцінювання практичних навичок. Під час анонімного опитування були отримані високі оцінки щодо забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі. Так за 10-бальною шкалою було оцінено якість: роботи куратора групи (ст. викладач Д. Зайцев) – 9,9 ум. од.; роботи колективу всієї кафедри – 9,9 ум. од.; Освітньої платформи навчального циклу – 9,9 ум. од. Готовність лікарів повторно пройти навчання на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ оцінена на 9,4 ум. од. Відгуки слухачів циклу засвідчили високий рівень їх задоволення навчанням на кафедрі. 

Впродовж 2023 р. цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» був одним із найбільш запитуваним серед практичних лікарів. На циклі пройшли навчання 325 лікарів з 15 областей України.

Наступний цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» буде проведено 09.01 – 23.01.2024 р.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 72% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 70.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також