Google search

 
 

Третій навчальний семестр здобувачі вищої освіти очної (денної) форми навчання розпочали з двох вибіркових навчальних дисциплін «Інформаційні технології пошуку та структуризації інформації» та «Математичне моделювання в медицині та біології» (по 3 кредити ЄКТС, 90 годин), навчання за якими відбулось із 06 по 27 вересня.

Програми навчальних дисциплін передбачають набуття аспірантом як загальних програмних компетентностей – дослідницьких, комунікативних, управлінських, роботі в групових проєктах, так і загальнопрофесійних і спеціалізовано-професійних.

Особливою популярністю протягом двох років як у аспірантів університету, так і здобувачів із інших установ користується вибіркова навчальна дисципліна «Інформаційні технології пошуку та структуризації інформації».

При заключному анкетуванні аспіранти надали стовідсоткову позитивну оцінку: корисності навчання за даною дисципліною; організації навчального процесу; задоволеність запропонованою формою додаткового спілкування з науково-педагогічними працівниками кафедри; доступність, чіткість, логічність і послідовність викладання; практичну спрямованість навчального матеріалу; також насиченість навчального матеріалу новою для здобувачів інформацією (рис. 1 а, б).

Рис. 1 а, б. Приклад відповіді на запитання анкети: 1 – так, 2 – ні. 

Надзвичайно приємно було ознайомитись із пропозиціями молодих науковців щодо покращення якості змісту та освітнього процесу за вибірковою навчальною дисципліною «Інформаційні технології пошуку та структуризації інформації», що свідчить про усвідомлення ними провідної та системоутворювальної ролі науки інформатики на сучасному етапі розвитку держави (рис. 2).

Рис. 2. Пропозиції стосовно покращання якості змісту та освітнього процесу за навчальною дисципліною 

Кафедра фундаментальних дисциплін та інформатики висловлює аспірантам вдячність за оцінку своєї роботи, рекомендації з покращення освітнього процесу та запрошує до подальшої співпраці!

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 25% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 25.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу