Google search

 
 

Нові виклики, які виникають в сучасних умовах трансформаційних змін в галузі фармації щодо набуття професійних навичок магістрів фармації та їх удосконалення впродовж безперервного професійного розвитку, розширюють сферу діяльності між представниками аптечного бізнесу. Представники кафедри фармації провели ряд зустрічей із представниками аптечних мереж «Бажаємо здоров'я» та «Аптека низьких цін», які входять в ТОР-10 кращих аптечних мереж України.

Принагідно зазначити, що український фармацевтичний ринок є одним з найбільших у Європі, тому співпраця із надійними аптечними мережами, які забезпечують лікарськими засобами громадян України, особливо у воєнний період та надають фармацевтичну пацієнт-орієнтовану допомогу у сфері реалізації лікарських засобів. Зауважимо, що мережа аптек «Аптека низьких цін» посідає першу сходинку у рейтингу Ukrainian Business Award, а мережа «Бажаємо здоров'я» - шосту у рейтингу ТОР-15 кращих аптек України.

В процесі проведення робочих зустрічей між викладачами кафедри фармації  та зовнішніми стейкхолдерами визначено пріоритетні напрями запровадження інновацій у фармацевтичній практиці, проходження виробничих практик магістрів фармації та інтернів на виробничих ділянках аптечних мереж згідно оновлених вимог Наказу МОЗ України від 22.06.2021 №1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру», працевлаштування випускників освітніх програм за спеціальністю 226 «Фармація, Промислова фармація».

За результатами зустрічей підписані угоди про співпрацю та укладено домовленості про проведення фахових семінарів для працівників аптечних мереж, екскурсій для магістрів фармації на виробничі ділянки.

Слід зауважити, що в аптечній мережі «Бажаємо здоров'я» започатковане наукове консультування співробітниками кафедри щодо організації надання фармацевтичної допомоги за допомогою web-ресурсів.

Між аптечними мережами «Аптека низьких цін» та «Бажаємо здоров'я» укладено домовленості про відпрацювання практичних навиків здобувачів вищої фармацевтичної освіти із IT технологій в межах роботи із інформаційною медичною системою «е-Нealth», умовами відпуску та зберігання е-рецептів. Окрім цього, керівники баз стажування зможуть пройти курси тематичного удосконалення, які проводяться викладачами кафедри фармації.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 87.5% - 4 Голосів
Корисність матеріалу: 87.5% - 4 Голосів
Доступність матеріалу: 87.5% - 4 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також