Google search

 
 

Упродовж 2023 року відбулася низка науково-практичних фахових шкіл та семінарів, зокрема: «Міждисциплінарний альянс: хірургія та анестезіологія»; «Київські весняні хірургічні читання: Мультидисциплінарний підхід у лікуванні хірургічних хворих»; «Київський осінній хірургічний форум: Сучасні досягнення в хірургії».

У рамках наукової програми були представлені доповіді завідувача кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, професора C. Саволюка, у яких представлено узагальнений кафедральний лікувальний досвід.

Так, у доповіді «Симультанні операції в хірургії: сучасний стан проблеми та перспективи реалізації» представлено вирішення складної хірургічної проблеми – одномоментного оперативного малоінвазивного лікування поєднаної патології органів черевної порожнини, заочеревинного простору та малого тазу, з цікавими практичними кейсами симультанних втручань у антирефлюксній, баріатричній та колоректальній хірургії, мультидисциплінарній хірургії інфільтративного ретроцервікального ендометріозу.

У доповідях «Трофічні виразки: сучасний погляд на стару проблему», «Особливості венозної патології у споживачів ін'єкційних наркотиків», «Синдром діабетичної стопи: які перспективи на майбутнє» представлений досвід щодо сучасних принципів та підходів комплексного лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок та її ускладнень (хронічна венозна недостатність, трофічні виразки), у тому числі у пацієнтів з поєднаними ускладненнями цукрового діабету, оклюзійної патології магістральних та периферійних артерій нижніх кінцівок, хронічної серцевої недостатності, увагу фахової аудиторії акцентовано на пріоритетному використанні малоінвазивних ендовенозних та ендоваскулярних хірургічних втручань, систем негативного тиску та сучасного раньового дебрідменту в комбінації з клітинними репаративними технологіями, що дозволяє прискорити процес одужання та післяопераційної реабілітації цього надскладного контингенту пацієнтів на тлі дотримання косметичних результатів та високих показників якості життя після операції.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також