Google search

 
 

Збереження і відновлення трудового потенціалу України в умовах воєнного стану є одним із головних пріоритетів країни. З 2012 року кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П.Л. Шупика залишається національним лідером з питань підготовки кадрів галузі охорони здоров’я України з питань медицини праці.

Кафедрою завершилось проведення планового 2-тижневого циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (силабус – за посиланням). Цикл присвячено удосконаленню фахових компетентностей лікарів-спеціалістів  закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) з питань скринінгу, ранньої діагностики професійних та виробничо-зумовлених захворювань, медичного допуску до професії тощо. З 04 по 18 вересня 2023 року на циклі навчалось 36 лікарів ЗОЗ Дніпропетровської області, які забезпечують охорону здоров’я працівників стратегічних галузей економіки держави, залучених до скорішої Перемоги нашої країни. На циклі успішно завершили навчання лікарі різних спеціальностей, які безпосередньо залучені до проведення медичних оглядів і експертиз працюючих в шкідливих і небезпечних умовах праці.

Цикл проводився дистанційно із застосуванням навчальної платформи на базі Google Classroom. Під час проведення циклу активно використовувалось спілкування викладів із слухачами у групі Viber, де обговорювались навчальні питання семінарських та практичних занять, відбувались жваві дискусії, надавались індивідуальні консультації.

Порівняльна оцінка результатів вхідного і підсумкового тестових контролів показали достовірне покращення серед лікарів, що навчались, базового рівня фахових компетентностей майже у 2 рази (з 51,9 % до 94,4 %). Всі слухачі успішно виконали навчальні і контрольні ситуаційні завдання, склали практичні навички. Під час анонімного опитування були отримані високі оцінки щодо забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі. Так за 10-бальною шкалою було оцінено якість: роботи куратора групи (ст. викл. Д. Зайцева) – 9,9 ум. од.; роботи колективу всієї кафедри – 9,8 ум. од.; Освітньої платформи навчального циклу – 9,9 ум. од. Готовність лікарів повторно пройти навчання на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П.Л. Шупика оцінена на 9,4 ум. од.

Відгуки слухачів циклу засвідчили високий рівень їх задоволення якістю освіти: «Дякую за професіоналізм, людяність, допомогу у будь-який день та годину, за терпіння відповідати на наші нескінченні запитання. Молодці, працюйте надалі на благо України! Побільше б таких курсів. Разом до Перемоги! Слава Украйні!».

З подальшим планом проведення циклів тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» можна ознайомитись за посиланням.

Наступний цикл буде проведено з 02 по 16 жовтня 2023 р.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також