Google search

 
 

На початку вересня 2023 року відбувся важливий захід для університетської спільноти – міжкафедральне методичне засідання, присвячене питанням забезпечення освітньо-професійної програми "Клінічна психологія та психологічна допомога" підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 053 «Психологія».

  

Метою засідання стало віднайдення шляхів покращення якості викладання та навчально-методичного забезпечення, налагодження співпраці між провідними кафедрами, задіяними у підготовці клінічних психологів, задля успішної реалізації освітньо-професійної програми. 

У засіданні взяли участь представники трьох кафедр, які активно співпрацюють в рамках даної освітньої програми:

- кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права під керівництвом професора Володимира Краснова (випускова кафедра);

- кафедра загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології під керівництвом професора В’ячеслава Мішиєва;

- кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології, яку очолює професор Галина Пилягіна. 

Серед питань, які були обговорені під час цього заходу, вирізнились як найбільш важливі наступні питання:

- розподіл нормативних та вибіркових освітніх компонент для забезпечення балансу між обов'язковими та вибірковими навчальними дисциплінами, аби студенти мали можливість розширювати свої знання та формувати компетентності відповідно до своїх інтересів та майбутніх кар'єрних цілей;

- розподіл навчального та навчально-методичного навантаження між кафедрами та викладачами з метою забезпечення досягнення цілей якісної освіти;

- забезпечення якості формування та розвитку компетентностей студентів. Учасники засідання обговорили методи моніторингу процесу навчання студентів, які сприятимуть забезпеченню якості підготовки студентів магістратури;

- побудова найкращого освітнього маршруту. Засідання завершилося обговоренням можливостей створення оптимальних освітніх маршрутів, які б враховували потреби та цілі студентів.

За результатами цього засідання закладені міцні підвалили зростання співпраці між кафедрами та нові можливості для вдосконалення освітньої програми.

Наш університет залишається відданим підвищенню якості освіти та наданню студентам унікальних можливостей для розвитку за спеціальністю «Психологія».

Слідкуйте за подальшими оновленнями нашої освітньої програми, переглядаючи вебсторінки кафедр.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу