Google search

 
 

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика попри все не припиняє наукову діяльність та ділиться її результатами з міжнародною спільнотою. Так, лише восени наукові результати роботи кафедри будуть представлені на двох масштабних симпозіумах – Euro Anesthesiology and Critical Care Congress 2023, який розпочнеться 25 вересня у м. Париж (Франція) та EuroPerfusion 2023, який проходитиме у м. Страсбург (Франція) 27-28 жовтня.

На Euro Anesthesiology and Critical Care Congress 2023 наукові результати роботи кафедри будуть представлені доповіддю на тему «Трансплантація серця з використанням маргінальних донорських сердець: ретроспективне дослідження». У даній роботі під керівництвом професора О. Лоскутова проведено ретельний аналіз власного досвіду використання маргінальних донорських сердець для трансплантації серця з метою розширення пулу донорських органів. Результати роботи показали, що за умов належної терапії довготривале виживання реципієнтів із серцем маргінального донора може бути задовільним.

У свою чергу, на EuroPerfusion 2023 буде представлено одразу дві доповіді. Перша усна доповідь на тему «Селективна антеградна перфузія головного мозку при гіпопластичних реконструкціях дуги аорти у дітей та новонароджених: ретроспективне дослідження» (Selective antegrade cerebral perfusion for hypoplastic aortic arch reconstructions in children and new-born: a retrospective study).

Запропонована авторами методика проведення штучного кровообігу із селективною антеградною церебральною перфузією під контролем тиску та показників церебральної оксигенації забезпечила адекватний захист головного мозку та дозволила ефективно провести радикальну хірургічну корекцію гіпоплазії дуги аорти.

Друга постерна доповідь «Predictors of acute kidney injury after on-pump coronary artery bypass grafting» стосується аналізу предикторів розвитку гострого пошкодження нирок у ранній післяопераційний період після аортокоронарного шунтування (АКШ). Загалом, як показала дана робота, серед 100 пацієнтів, які перенесли АКШ, частота розвитку гострого пошкодження нирок складала 36,0%, причому основними предикторами розвитку даного ускладнення виступали високий вихідний рівень креатиніну та інтраопераційне застосування еритроцитарної маси.

Наукова діяльність кафедри анестезіології та інтенсивної терапії дозволяє підняти стандарти медичної допомоги, забезпечуючи більше можливостей для успішного лікування пацієнтів.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 86% - 4 Голосів
Корисність матеріалу: 82% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 69.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також