Google search

 
 

Революційний розвиток сучасних інформацій технології вже сьогодні змінює облік охорони здоров’я, роблячи її високотехнологічною галуззю.

Вже неможливо уявити сучасне робоче місце медичного працівника без персонального комп’ютера, мережі Інтернет,  мобільного телефону та інших корисних гаджетів. А діяльність лікаря – без штучного інтелекту, нейромереж, електронних інформаційних баз, енциклопедій, керівництв, класифікаторів та інших інформаційних ресурсів. Все це з одного боку полегшує роботу лікаря, дозволяє уніфікувати інформаційні процеси і потоки, наблизити сучасні доказові медичні дані до найвіддаленіших робочих місць лікарів, а з іншого – створює загрозу отримання недостовірної та неправдивої інформації, можливості втрати персональних даних і конференційної інформації тощо. Все це обумовлює необхідність максимальної інтеграції сучасних інформаційних технологій у повсякденний освітній процес лікарів, під час якого здобувачі освіти та слухачі циклів набувають м’яких навичок (soft skills) з пошуку і аналізу сучасної медичної інформації із своєї лікарської спеціальності.

З 2018 року на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика здійснюється максимальна імплементація електронних інформаційних систем і сучасних засобів комунікацій в освітній процес. Однак, прогрес інформаційно-технологічної сфери вимагає постійного удосконалення компетентностей науково-педагогічних працівників у цьому напрямку.

Так завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології професор Денис Варивончик час літніх канікул присвятив навчанню за освітньою програмою «Початок роботи з ChatGPT», під час якого засвоїв правила із створювання високоякісних запитів до ChatGPT за допомогою основних принципів Prompt engineering, ознайомився з принципами відповідального штучного інтелекту, практично засвоїв навички із використання ChatGPT для розв'язання різноманітних завдань, в тому числі у сфері охорони здоров’я.

Професор Денис Варивончик також успішно завершив навчання за міжнародною освітньою програмою Wikimedia Foundation та «Вікімедіа Україна»«Вікіпедія для навчання», під час якої поглибив компетентності з використання Вікіпедії як навчального інструменту, на основі засад медійної та інформаційної грамотності ЮНЕСКО. Взяв онлайн участь у міжнародній конференції «Wikimania 2023», яка відбулась 16–19 серпня 2023 р. у м. Сінгапур (Республіка Сінгапур), під темою: «Різноманіття. Співпраця. Майбутнє», під час якої обговорювались сучасні питання та перспективи використання Вікі-ресурсів в галузі охорони здоров’я.

Отримані знання і навички створюють сприятливі передумови для подальшого покращення якості освіти на кафедрі з використанням сучасних можливостей штучного інтелекту та ресурсів Вікі.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу