Google search

 
 

Згідно з Наказом в.о. ректора НУОЗ України імені П.Л. Шупика, академіка В. Камінського 19.06.2023 року на кафедрі терапії, сімейної медицини, гематології і трансфузіології відбувся іспит із оцінювання рівню теоретичних знань та оволодіння практичними навиками як частина заключної атестації лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» 2-го року навчання.

До заключної атестації було допущено 34 лікаря-інтерна. Традиційно екзаменаційна комісія складалась із викладачів кафедри та суміжних кафедр університету та представника медичного закладу – клінічної бази кафедри.

Цього року було прийняте рішення провести іспит в очному режимі, і майбутні сімейні лікарі проявили величезне бажання довести, що 2 роки навчання не пройшли марно, успішно склавши атестацію. За 2 роки навчання інтерни в повному обсязі виконали вимоги навчального плану – як на кафедрах університету, так і на базах стажування. 

Всі інтерни успішно і вчасно пройшли перші 2 етапи заключної атестації -  склали ліцензійний іспит КРОК-3 та комп'ютерний тестовий контроль знань. Середній відсоток правильних відповідей комп'ютерного контролю склав цього року 94,92 %.

Третім етапом атестації був іспит з теоретичних знань та практичних навичок на кафедрі. Рівень здобутої під час навчання теоретичної підготовки дозволив інтернам вільно спілкуватись із членами екзаменаційної комісії, обговорюючи питання етіології і патогенезу, методи діагностики, профілактики та лікування найбільш частих захворювань та станів у пацієнтів усіх вікових груп із обов’язковим посиланням на доказову базу при обговоренні принципів ведення та лікування пацієнтів. При оцінюванні практичних навичок використовувались кафедральні альбоми із колекцією навчальних ЕКГ-плівок, результатів рентгенологічних, лабораторних методів обстеження, клінічні задачі. 

За результатами проведеного екзамену всі лікарі-інтерни склали іспит, середній бал за теоретичні питання – 4,0, за практичні навики – 3,5.

Після екзамену на заключній конференції інтерни подякували колективу кафедри та кафедрам НУОЗ, які брали участь у навчальному процесі, відмітивши високу професійну кваліфікацію викладачів та доброзичливе ставлення до майбутніх сімейних лікарів, які вже через місяць мають самостійно працювати, допомагаючи зберегти і відновити здоров’я населення України.

Завідувач кафедри терапії, сімейної медицини, гематології і трансфузіології, голова атестаційної комісії професор Хіміон Людмила Вікторівна привітала лікарів-інтернів із успішним завершенням навчання та атестації, позитивно оцінила рівень сформованих знань, умінь та навичок, побажала успіхів в подальшій роботі та подякувала всім викладачам університету за професійність і відданість своїй справі. Завуч кафедри  Ситюк Тетяна Олександрівна відмітила достатній рівень оволодіння знаннями та навичками інтернів та наголосила на необхідності постійного самонавчання та самовдосконалення; запросила випускників для удосконалення знань на цикли тематичного удосконалення на кафедру. Представники суміжних кафедр університету (доцент В. Середа, доцент Н. Глядєлова) та КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» - к. мед. н. Д. Мельник також привітали випускників та побажали успіхів у самостійній роботі. Усі присутні висловили вдячність воїнам ЗСУ за можливість навчатись і працювати у вільній країні.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу