Google search

 
 

Для оцінки навичок, які пов’язані з доглядом за пацієнтом, Американське Товариство Анестезіологів проводить об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ, ОSCE  (Objective Structured Clinical Examination)) – сучасний тип оцінки знань, який використовується у медицині.

Для підготовки до OSCE, були створені спеціальні модулі за окремими темами та навчальна програма для підготовки майбутніх анестезіологів. Ці модулі рекомендують також для стажерів-анестезіологів усіх рівнів, щоб вони мали можливість ознайомитися з форматом та швидким темпом екзамену. При цьому лікарю пропонують різні клінічні ситуації, спостерігають за його діями, аналізують їх та максимально об’єктивно оцінюють знання, вміння самостійно обстежити хворого, поставити діагноз, провести лікарську маніпуляцію, надати кваліфіковану допомогу тощо.

Провадження освітньої діяльності на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, ґрунтується на принципах, які використовуються у європейській системі освіти, що, серед іншого, передбачає оцінку навичок спілкування та професіоналізму, а також технічних навичок за системою ОСКІ як доповнення до стандартного компоненту усного іспиту.

Переважна більшість лікарів-інтернів не готові психологічно до стресових умов повсякденної праці анестезіолога і до подібного оцінювання їхнього рівня знань, що передбачає визначення об’єму теоретичних знань та практичних навичок у стислі проміжки часу.

Саме тому на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії проводять іспит за системою ОСКІ по окремих станціях: «Теоретична станція», «Передопераційний огляд пацієнта», «Інтраопераційний моніторинг», «Рентгендіагностика», «Лабораторна діагностика» тощо.

Як показали результати оцінювання, найскладнішими станціями для лікарів-інтернів були: «Травма», «Складні дихальні шляхи», «Обладнання в операційній», «Кардіологічна». Найкращі показники теоретичних знань і практичної підготовленості продемонстрували інтерни: Вікторія Орленко (85,8% балів), Анна Костюк (84,7%) та Марія Губко (84,4%).

Після звершення іспиту, завідувач кафедри професор Олег Лоскутов зазначив, що такий сучасний, швидкий, стандартизований та об’єктивний метод оцінки знань як ОСКІ, підтвердив свою ефективність і потребує подальшого вдосконалення.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також