Google search

 
 

Державна атестація лікарів-інтернів 2-річної інтернатури (01.08.2021-30.06.2023) на визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Внутрішні хвороби» проведена на кафедрі терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика 19-20 червня 2023 року комісією у складі: завідувач кафедри терапії, професор Наталія Швець, професор Тетяна Бенца, доцент Оксана Пастухова, асистент Тетяна Снісаревська, директор клінічної бази кафедри – КНП «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» Ганна Павленко.

На кафедрі терапії у 2021-2023 рр. навчалося 31 лікар-інтерн за спеціальністю «Внутрішні хвороби». Під час атестації основна увага приділялась умінню лікарів-інтернів провести всебічне обстеження хворого, встановити клінічний діагноз, правильно сформулювати та обґрунтувати його, провести диференціальну діагностику, оцінити результати лабораторних та інструментальних досліджень, призначити адекватне індивідуальне лікування згідно із сучасними стандартами і протоколами курації. Крім того, оцінювались уміння лікарів-інтернів розв’язувати клінічні задачі, проаналізувати електрокардіограми, рентгенограми, клінічний або біохімічний аналіз крові, сечі, а також знання щодо методики виконання одного з 30 практичних навичок відповідно до навчальної програми. Особлива увага приділялася питанням з надання невідкладної медичної допомоги при захворюваннях внутрішніх органів.

Усі інтерни отримали позитивні оцінки. За підсумками Державної атестації загальний середній бал склав 4,36.

Результати атестації показали, що лікарі-інтерни мають достатній рівень теоретичних знань і ступінь оволодіння практичними навиками згідно з вимогами програми інтернатури за спеціальністю «Внутрішні хвороби», який необхідний для їхньої самостійної роботи у подальшому.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також