Google search

 
 

Кафедрою  медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика завершено проведення чергового 2-тижневого циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (силабус – за посиланням).

Цикл присвячено удосконаленню фахових компетентностей лікарів-спеціалістів  закладів охорони здоров’я з питань скринінгу, ранньої діагностики професійних та виробничо-зумовлених захварювань, медичного допуску до професії тощо.

З 03 по 17 квітня 2023 р. на циклі навчалось 42 лікаря закладів охорони здоров’я Одеської, Дніпропетровської, Сумської, Кіровоградської, Київської  областей – терапевти, кардіологи, дерматологи, неврологи, психіатри, офтальмологи, отоларингологи, хірурги, ортопеди-травматологи, урологи, гінекологи, стоматологи, профпатологи, які безпосередньо залучені до проведення медичних оглядів і експертиз працюючих в шкідливих і небезпечних умовах праці, працюючих окремих галузях, які потребують медичного допуску до роботи (транспорту, освіти, соціальної сфери, торгівлі) тощо.

Цикл проводився дистанційно із застосуванням навчальної платформи на базі Google Classroom. Під час проведення циклу активно використовувалось спілкування викладачів із слухачами у групі Viber, де обговорювались навчальні питання семінарських та практичних занять, відбувались жваві дискусії, надавались індивідуальні консультації. Порівняльні результати вхідного і  підсумкового тестових контролів показали достовірне покращення у 2,0 рази (з 46,7% до 93,3%) рівня знань, фахових компетентностей у лікарів, що навчались.

Під час анонімного опитування були отримані високі оцінки щодо забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі. Так за 10-бальною шкалою було визначено якість: роботи куратора групи (доцента О. Демецької) – 9,5 ум. од.; роботи колективу всієї кафедри – 9,7 ум. од.; освітньої платформи навчального циклу – 9,6 ум. од. Готовність лікарів пройти навчання на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ оцінена на 9,5 ум. од. Відгуки слухачів циклу засвідчили ефективне долання труднощів дистанційного навчання.

З подальшим планом проведення циклів тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» можна ознайомитись за посиланням.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також