Google search

 
 

Кафедрою онкології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 30-го березня в очно-дистанційній формі проведено проміжний контрольний семінар навчання на циклі спеціалізації з «Онкогінекології». Слухачам циклу на вибір були надані теми з навчальної дисципліни, за якими вони підготували доповіді та мали до 7 хвилин для їхньої презентації під час семінару.

Модераторами заходу були завідувач кафедри онкології, професор Прокіп Гордійчук та куратори навчальних груп: професори кафедри Наталія Ціп  та Валерій Захаричев, а також  доцент кафедри Олена Манжура.

На початку семінару зі вступним словом виступили модератори, які наголосили на необхідності й актуальності проведення такого заходу у якості проміжного контролю знань, що започаткований на всіх циклах упродовж останніх трьох років і проводиться під девізом «навчаємося – доповідаємо – аналізуємо – дискутуємо». Такий метод контролю довів свою ефективність.

На семінарі було представлено 24 презентацій, за якими в лекційній аудиторії кафедри онкології робилися доповіді і транслювалися у мережі ZOOM. Таким чином, слухачі інших спеціальностей, які зараз навчаються на кафедрі, мали можливість приєднатися та взяти участь у семінарі. Всього  на семінарі було зареєстровано 78 слухачів із спеціальностей «Онкохірургія», «Клінічна онкологія», «Ендоскопія» та слухачі, які навчаються за індивідуальним планом.

Висококваліфіковані модератори в питаннях онкогінекологічної патології – професор Наталія Павлівна та доцент Олена Петрівна – після кожної доповіді коротко характеризували проблему, акцентували увагу на концептуальних питаннях і вимогах міжнародних протоколів, які існують на даний час.

Проведений семінар засвідчив високий рівень підготовки слухачів на циклі спеціалізації із «Онкогінекології», їх бажання до пошуку і використання у практиці передових знань та технологій. Слухачі циклу продемонстрували глибоке розуміння проблем і знання сучасних міжнародних протоколів профілактики, діагностики та лікування хворих на онкогінекологічну патологію.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 85% - 7 Голосів
Корисність матеріалу: 90% - 5 Голосів
Доступність матеріалу: 82.33% - 6 Голосів

Загальна оцінка матеріалу