Search

І. Інформація про відділ

Відділ моніторингу якості діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика (на даний момент, з 01.12.2022 - відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації) створено у 2017 р. з метою систематичного моніторингу результатів діяльності Університету, аналізу його результатів та визначення тенденцій до розвитку.

Склад відділу:

 1. В.о. начальника відділу – проф. Володимир КРАСНОВ.
 2. Провідний фахівець відділу – Ірина ГРИГОРЕНКО.

Основні завдання Відділу спрямовані на забезпечення функціонування системи моніторингу якості діяльності Університету, заснованої на принципах системності, наукової обґрунтованості, об’єктивності, комплексності, проблемної орієнтації, оперативності, достовірності, відкритості, прозорості, наступності, безперервності та періодичності відповідно до встановлених критеріїв.

Основними завданнями Відділу є:

 • розробка, періодичний перегляд та удосконалення єдиної системи критеріїв і індикаторів якості діяльності в НУОЗ України імені П. Л. Шупика відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001 спільно з керівниками процесів та керівниками структурних підрозділів.
 • систематичний збір, обробка, узагальнений аналіз результатів моніторингу ідентифікованих процесів (видів діяльності) Університету.
 • моніторинг законодавчих і нормативно-правових актів з забезпечення якості діяльності та підготовка матеріалів по ідентифікації законодавчих ризиків для діяльності Університету.
 • організація та постійне удосконалення заходів зворотного зв’язку зі споживачами послуг, що надаються у НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 

ІІ. Результати діяльності відділу за 2022 рік

ІІ.1. Моніторингові заходи

Проведено аналіз існуючої законодавчої бази України, що регламентує процеси моніторингу вищої освіти.

У тому числі: 12 статей 9 законів, положень та постанов, що містять вимоги до забезпечення моніторингу освіти. На основі отриманої інформації переглянути моніторингові анкети НУОЗ України імені  П. Л. Шупика.

Анкети розміщені на окремій сторінці сайту Університету за адресою: https://www.nuozu.edu.ua/d/nd/monitorynh-iakosti/vnutrishnie-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity

Перелік оновлених анкет:

 1. АНКЕТА опитування щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 2. АНКЕТА опитування для аспірантів/пошукачів що завершили освітню складову
 3. АНКЕТА опитування щодо якості викладання навчальної дисципліни
 4. АНКЕТА опитування щодо оцінки взаємин здобувачів вищої освіти та співробітників адміністрації/кафедр/структурних підрозділів НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 5. АНКЕТА опитування для роботодавців
 6. АНКЕТА здобувача вищої освіти щодо якості надання освітніх послуг (для магістрів)
 7. АНКЕТА оцінки рівня задоволеності організацією та ефективністю проведення освітнього процесу в НУОЗ України імені П. Л. Шупика (лікарі)
 8. Анкета оцінки рівня задоволеності організацією та ефективністю проведення освітнього процесу в НУОЗ України імені П. Л. Шупика (роботодавець)
 9. Анкета оцінки якості викладання за спеціальністю в інтернатурі на кафедрах НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 10. Анкета оцінки якості викладання на кафедрі НУОЗ України імені П. Л. Шупика: для слухачів ТУ
 11. АНКЕТА опитування для викладацького складу щодо якості освітньої програми

Проходить співпраця із структурними підрозділами Університету, молодими вченими та студентським самоврядуванням щодо проведення анкетування.

 

ІІ.2. Рейтингове оцінювання процесів кафедр, факультетів / навчально-наукових інститутів.

Переглянути показники. Опрацьовані пропозиції відповідальних за процеси щодо удосконалення процедури та показників, виходячи зі змінених умов, в яких зараз знаходиться НУОЗ України імені П. Л. Шупика за умов воєнного стану в Україні.

У рейтингу враховано:

 1. додати показники щодо обліку заходів БПР (семінари, майстеркласи) на воєнну тематику.
 2. не робити рейтинг факультетів, а тільки кафедр. Це з причини того, що відбулася реструктуризація Університету.
 3. виокремити клінічні і теоретичні кафедри і серед них провести моніторинг розподілу рейтингових оцінок.
 4. не проводити заохочення і нагородження за перші місця у рейтингу. Відкласти цей процес на післявоєнні часи.

 

ІІ.3. Відповідно до запитів державних органів проводився збір інформації та заповнення анкети: Ukraine Higher Education Needs Assessment.

ІІ.4. На основі даних семінару Clarivate (26.04.2022) було опрацьовано критерії University Rankings з метою:

 1. можливості участі НУОЗ України імені П. Л. Шупика у всесвітньому рейтингу університетів
 2. включення показників всесвітнього рейтингу університетів (у тому числі критерії номінацій “науковий вплив”, “співпраця”, “відкритий доступ”, “гендер”) у внутрішній рейтинг НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

ІІ.5. Налагодження збору інформації та консолідації даних щодо короткотривалих циклів БПР.

За період з 14.03.2022 по 03.07.2022 збиралася інформація для представлення у звітах керівництва щодо майстер-класів, фахових семінарів та фахових шкіл з військово-медичної тематики; кількості лікарів, що навчалися.

Загально на момент обліку було промоніторено 685 заходів БПР, на яких пройшло навчання більше 47 тисяч лікарів.

Розроблено анкету для визначення якості заходів БПР.

ІІ.6. Здійснено сприяння у проведенні наглядового аудиту за вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Загальна оцінка органу сертифікації: Система менеджменту повністю результативна та задовольняє вимоги застосованого стандарту. Невідповідності не було виявлено.

Стосовно відповідного стандарту аудиторська група рекомендує: Підтвердити дію поточного сертифікату.

Сильні сторони:

 • Управління зовнішніми комунікаціями: За ініціативою та участю фахівців НУОЗ імені П. Л. Шупика проведено компанію з отримання підтримки України та засудження воєнної агресії РФ з боку 72 міжнародних наукових, освітніх і громадських організацій.
 • Стратегічний менеджмент: Університет очолює яскрава команда лідерів, які зуміли у складних умовах воєнного стану в країні забезпечити сталий розвиток, і на особистому прикладі демонструють відповідальний і творчий підхід до виконання робіт.

Потенціал:

 • Загальний маркетинг: Свідчення: Вимоги стандарту виконуються. З метою вироблення конкретних рішень МОЗ України розглянути доцільність залучення досвіду НПП Університету щодо проведення інформаційних та просвітницьких компаній із популяризації е-здоров’я, у тому числі з адаптацією для осіб, які повернулися з поля воєнних дій.

Аудиторській групі було надано узагальнені результати анкетування щодо професійної підготовки лікарів-інтернів у НУОЗ України імені П.Л. Шупика:

 • Задоволені підготовкою на профільній кафедрі в інтернатурі 89,4%;
 • Задоволені підготовкою на базі стажування 82,5%;
 • Задоволені своїми професійними знаннями 77,4%;
 • Добре володіють основними методами діагностики і обстеження 89,0%.

 

ІІ.7. Проаналізовані результати загального рейтингу ЗВО України, зроблено висновки щодо покращення процесів Університету для набуття кращих результатів.

 

 

В.о. начальника відділу

моніторингу якості освіти,

ліцензування та акредитації                                 Володимир КРАСНОВ