Search

конференція

 • Репродуктивне здоров'я жінки: від теорії до практики

  Шановні лікарі! Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції «Репродуктивне здоров'я жінки: від теорії до практики».

 • Кафедра онкології долучилася до відзначення Всесвітнього дня боротьби проти раку

  З 2005 року Міжнародний протираковий союз щорічно 4 лютого відзначає Всесвітній день боротьби проти раку (World Cancer Day). 2022-й рік проходить під гаслом: «Створіть майбутнє без раку. Час діяти зараз», що дає можливість привернути увагу громадськості до цієї глобальної проблеми, нагадати про те, наскільки небезпечні та поширені зараз онкологічні захворювання.

 • THE DEPARTMENT OF ONCOLOGY JOINED THE CELEBRATION WORLD CANCER DAY

  Since 2005, the International Cancer Union has celebrated World Cancer Day every year on February 4. The year 2022 is held under the slogan: "Create a future without cancer. It's time to act now ", which provides an opportunity to draw public attention to this global problem, to remind how dangerous and widespread cancer is now.

 • Сучасний стан періопераційного ведення пацієнтів при трансплантації нирки

  21 грудня 2021 року відбулась локальна конференція Асоціації анестезіологів м. Києва, яка була присвячена актуальним питанням трансплантації нирок. Організаторами конференції виступили Асоціація анестезіологів м. Києва, кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика та Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова.

 • Current perioperative management of kidney transplantation.

  On December 21, 2021, a local conference of the Association of Anaesthesiologists of Kyiv was held, which was devoted to topical issues of kidney transplantation. The conference was organized by the Association of Anaesthesiologists of Kyiv, the Department of Paediatric Anaesthesiology and Intensive Care of Shupyk National Healthcare University of Ukraine and the National Institute of Surgery and Transplantology named after O. O. Shalimov. .

 • Передові методики лікування патології кульшового, колінного та плечового суглобів

  15-16 жовтня 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри ортопедії і травматології №2 взяли участь у 2-ій міжнародній конференції «Передові методики лікування патології кульшового, колінного та плечового суглобів» в м. Харкові.

 • Advanced Methods of Treatment of Pathology of the Hip, Knee and Shoulder Joints

  From 15 Oct 2021 to 16 Oct 2021 scientific - pedagogical staff of the Department of Orthopedics and Traumatology №2 took part in the 2nd International Conference "Advanced methods of treatment of pathology of the hip, knee and shoulder joints" in Kharkiv.

 • Участь в Європейській конференції ESTRO з педіатричної радіотерапії

  Європейське товариство з радіаційної онкології (ЕSTRO) – міжнародна організація, що зміцнює значення радіаційної онкології у мультидисциплінарному лікуванні раку та намагається забезпечити доступність променевої терапії усім, хто цього потребує. Для цього ЕSTRO активно зосереджується на втіленні доказів науки в практику. Товариство підтримує всіх професіоналів радіаційної онкології та променевої терапії у забезпеченні постійного професійного розвитку.

 • Науково-практична конференція «Більше ніж муколітик»

  Завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики НУОЗ України імені П.Л. Шупика чл.-кор. НАМН України Наталія Горовенко взяла участь у науково-практичній конференції «Більше ніж муколітик.

 • ІІI Полтавські перинатальні читання імені Н.М. Максимовича-Амбодика

  Співробітники кафедри медичної та лабораторної генетики взяли активну участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю «ІІI Полтавські перинатальні читання імені Н.М. Максимовича-Амбодика: «Нові стратегії та підходи до організації медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим в умовах регіоналізації перинатальної служби», яка була присвячена 100-річчю Полтавського державного медичного університету. Дана конференція проводилася 26-27 листопада 2021 року в онлайн форматі.

 • Здоров’я жінки 40+ від лікувальної тактики до естетичного результату та активного довголіття

  10-11 грудня 2021 року відбулась науково практична конференція «Здоров’я жінки 40+ від лікувальної тактики до естетичного результату та активного довголіття».  Середній вік природної менопаузи в розвинених країнах становить 51,5 років.

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку сімейної медицини в Україні»

  22-23 жовтня 2021 р. Інститут сімейної медицини Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика спільно з Міжнародною громадською організацією «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства» провели щорічну науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Перспективи розвитку сімейної медицини в Україні».

 • Нові дані та практичні підходи до збереження вагітності високого ризику

  18 листопада 2021 року відбулась Конференція за участю професора Gian Carlo Di Renzo (Італія); почесного Генерального секретаря Міжнародної федерації акушерства і гінекології (FIGO), директора міжнародної та європейської школи з перинатальної та репродуктивної медицини ( PREIS).

 • Відбулася конференція «Дні аритмології в Києві»

  18-19 листопада 2021 року відбулася XІII науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Дні аритмології в Києві». Співорганізаторами цього реєстрового заходу традиційно стали Інститут серця МОЗ України та Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика. Щорічні аритмологічні форуми покликані висвітлити та узагальнити найважливіші підсумки року в галузі діагностики, інтервенційного та медикаментозного лікування аритмій серця.

 • Стартує конкурс проєктів «Горизонт 2020»

  МОН оголошує старт конкурсу проєктів у межах рамкової програми Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

 • Конгрес Євроазійської асоціації екстреної медицини

  Щоб знизити поширення спалаху SARS-CoV-2, у науковому світі було введено значні обмеження щодо можливості проводити конференції в очному форматі. Так дослідження наших закордонних колег продемонстрували, що у 2020 році 44,4% запланованих конференцій було анульовано, а багато перенесено на інший термін. У 2021 році для продовження обміну знаннями були запропоновані різні форми он-лайн спілкування. При цьому 40% наукових форумів проводилися віртуально, 26,7% ‒ у гібридному форматі, і лише 16,7% ‒ очно.

 • Конференція, присвячена Всесвітньому дню доступу до вищої освіти (WAHED)

  Викладачі, дослідники, аспіранти, інтерни НУОЗ України імені П.Л. Шупика запрошуються на конференцію, присвячену Всесвітньому дню доступу до вищої освіти (WAHED), яка відбудеться 17 листопада 2021 р. Тема: «Хто навчатиметься в університеті у 2030 році?».

 • The Participation of the Department of Anesthesiology and Intensive Care in the Congress of Eurasian Society of Emergency Medicine

  Significant restrictions on the ability to hold face-to-face conferences have been imposed in the scientific world to reduce the spread of the SARS-CoV-2 outbreak. Thus, research by our foreign colleagues showed that in 2020 44.4% of planned conferences were canceled, and many were postponed to another date. In 2021, various forms of online communication were proposed to continue sharing knowledge. At the same time, 40% of scientific forums were held virtually, 26.7% ‒ in a hybrid format, and only 16.7% ‒ in person.

 • Конференція «Актуальні питання кардіології і кардіохірургії»

  4 листопада 2021 року на базі Інституту серця МОЗ України відбулася сьома щорічна реєстрова науково-практична онлайн-конференція «Актуальні питання кардіології та кардіохірургії». Її було організовано за активної участі кафедр функціональної діагностики та кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

 • Науково-практичній конференція «Інфекції та імунітет»

  Шановні колеги! Колектив кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П. Л. Шупика запрошує Вас до участі у щорічній науково-практичній конференції «Інфекції та імунітет» (цьогоріч в онлайн форматі), що відбудеться 11-12 листопада 2021 року ( http://ii2021.com.ua/ ). Даний захід організований спільно із ГО «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології».