Google search

юридичний відділ

  • Міністерство освіти та науки України відповіло на лист НУОЗ України імені П.Л. Шупика

    У Міністерстві освіти і науки розглянуто лист Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.01.2023 № 12/106-115 (реєстр. № 2028/0/1-23 від 24.01.2023) щодо завідування кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, у т. ч. тими, що займають керівні посади в закладах освіти, та межах компетенції повідомляємо.

  • Наказ від 31.05.2022 р. № 1973 "Про продовження дії карантину у НУОЗ України імені П. Л. Шупика"

  • Інформація щодо статуту внутрішньо переміщених осіб

    Відповідно статті 1 до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою (далі – ВПО) є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

  • Інформація щодо простою

    Відповідно до ст. 34 Кодексу законів про працю України (КЗпП України) простій– це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.