Google search

 
 

У Міністерстві освіти і науки розглянуто лист Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.01.2023 № 12/106-115 (реєстр. № 2028/0/1-23 від 24.01.2023) щодо завідування кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, у т. ч. тими, що займають керівні посади в закладах освіти, та межах компетенції повідомляємо.

Відповідно до статті 102-1 Кодексу законів про працю України сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця - фізичної особи. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Інформуємо, що для врегулювання зазначеного питання Міністерством освіти і науки розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації роботи працівників у бюджетній сфері», відповідно до якого буде надано право працівникам галузей економіки, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, з дозволу керівника державного або комунального закладу, установи, організації, підприємства за основним місцем роботи здійснювати в свій робочий час та без утримання заробітної плати за основним місцем роботи деякі види педагогічної, науковопедагогічної, викладацької, наукової, медичної діяльності. Проект акта після погодження із заінтересованими органами і сторонами відповідно до регламентних вимог буде направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також