Google search

Саме радіологія під час пандемії стоїть поруч з лікарями-інфекціоністами та реаніматологами в діагностиці та оцінюванні ефективності лікування SARS-Cov-2. 

Кафедра радіології в умовах карантину повністю перейшла на дистанційну форму навчання слухачів із використанням відкритого доступу до освітніх ресурсів.

Так, відповідно до Рекомендацій до порядку проведення навчання в дистанційному форматі під час карантину активно впроваджується проведення лекційних і семінарських занять у вигляді он-лайн конференцій для слухачів із циклу спеціалізації «Рентгенологія» на платформі Zoom. Це дозволяє викладачам демонструвати презентацію та переключати на будь-який компʼютер слухача при відповіді на поставлені лекторами запитання. Он-лайн викладання дає змогу науково-педагогічним працівникам кафедри не тільки продовжувати лекційні заняття, але й проводити заліки з прослуханих тем і семінарських занять. Головним надбанням такої форми спілкування є взаємний творчий процес викладача та слухача.

Окремий час і увагу науково-педагогічні працівники кафедри приділяють розбору клінічних випадків пацієнтів, які були обстеженні на клінічних базах кафедри з підозрою на коронавірусну інфекцію. Відпрацьовуються зі слухачами європейські діагностичні критерії відповідно до класифікації атипових пневмоній за системою CO-RADS.

Дякуємо нашим слухачам за підтримку нового формату роботи кафедри радіології та активну участь у дистанційному навчанні.