Google search

Конференція трудового колективу Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (далі – НУОЗ України імені П. Л. Шупика) є вищим колегіальним органом громадського самоврядування НУОЗ України імені П. Л. Шупика, що включає виборних представників з числа працівників та осіб, які навчаються у НУОЗ України імені П. Л. Шупика (лікарі (провізори) - інтерни, студенти (слухачі) магістратури, клінічні ординатори, аспіранти очної (денної, вечірньої) форми навчання, докторанти).

ПОЛОЖЕННЯ про конференцію трудового колективу НУ0 3 України імені П. Л. Шупика