Google search

Наукове товариство молодих вчених НУОЗ України імені П. Л. Шупика (НТМВ) є самоврядним добровільним об’єднанням наукової молоді НУОЗ України імені П. Л. Шупика, що сприяє науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених у галузі охорони здоров’я.

НТМВ організовують просвітницькі семінари, симпозіуми, форуми у рамках «Школи молодого науковця»; всеукраїнські та міжнародні конференції для молодих вчених, круглі столи, благодійні ярмарки, консультаційні наради з аспірантами, всебічно підтримують та допомагають молодим вченим в проведенні наукових досліджень з метою розвитку науки та молодіжного руху науковців-медиків різних спеціальностей, які формують майбутнє України.

 

Основні завдання ради молодих вчених:

1) сприяння взаємодії між адміністрацією НУОЗ України імені П. Л. Шупика та молодими вченими;

2) захист прав та інтересів молодих вчених;

3) сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих вчених;

4) підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-економічних умов для залучення молодих вчених до наукової роботи, стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;

5) консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності, співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції тощо;

6) сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;

7) підтримка молодих вчених у проведенні ними наукових, науково- організаційних та науково-освітніх заходів;

8) встановлення та підтримка професійних контактів з науковими та молодіжними організаціями закладів вищої освіти та наукових установ, а також закордонними колегами;

9) участь в організації і проведенні наукових зустрічей, семінарів і конференцій молодих вчених (як в НУОЗ України імені П. Л. Шупика, так і поза його межами);

10) реалізація наукових проєктів та досягнень, створених молодими вченими;

11) пошук можливостей для участі молодих вчених в національних і міжнародних наукових конференціях, отримання грантів, програм стажування;

12) сприяння розвитку і вдосконаленню наукової діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору;

Шановні колеги! 

НТМВ НУОЗ України імені П. Л. Шупика відкриті для спілкування та готові до співпраці та партнерства. Бажаємо Вам успіху і сподіваємось, що Ви долучитесь до активної роботи НТМВ, на рівні своїх особистих досягнень, а також участі в організаційно-просвітницькій та науково-інтеграційній роботі товариства.

З повагою,
колектив Ради молодих вчених
НУОЗ України імені П. Л. Шупика