Google search

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Силабуси

Організаційно-правові засади

Територіальна організація влади

Теорія реформ

Соціальна та гуманітарна політика

Кадрова політика

Публічне управління у сфері економіки

Комунікації в публічному управлінні

Публічна політика інституції та процеси

Керівник в сфері ПУ

Геополітика

Держполітика охорони здоров'я

Управління охороною здоров'я

Етика

Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи

Економіка та фінансування охорони здоров’я

Теорія демократії

Аналітична діяльність

Електронний документообіг

Методологія

Ділова Українська

Іноземна мова

Інформ. політика та е-урядування

Публічне управління та адміністрування

Загальна теорія держави

Інформаційні технології в публічному управлінні

Система забезпечення якості публічного управління та адміністрування

Робочі програми навчальних дисциплін

РП Соціальна та гуманітарна політика держави 281

РП Теорія демократії та базові інститути демократичного суспільства 281

РП Теорія і практика реформ в системі публічного управління 281

РП Територіальна організація влади в Україні 281

РП Теорія і практика державного управління охороною здоров’я 281

РП Аналітична діяльність в системі публічного управління 281

РП Україна в геополітичному просторі та системі міжнародної безпеки 281

РП Державна політика в сфері охорони здоров’я 281

РП Ділова українська мова за професійним спрямуванням 281

РП Електронний документообіг в публічному управлінні 281

РП Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи 281

РП Загальна теорія держави та конституційні основи публічної влади 281

РП Інформаційна політика та електронне врядування 281

РП Основи наукової комунікації іноземною мовою 281

РП Інформаційні технології в публічному управлінні 281

РП Кадрова політика і державна служба 281

РП Керівник в інституціях сфери публічного управління 281

РП Комунікації в публічному управлінні 281

РП Методологія наукових досліджень у публічному управлінні 281

РП Організаційно-правові засади публічного управління 281

РП Принципи та етика в публічному управлінні 281

РП Публічна політика в Україні: інституції та процеси 281

РП Публічне управління та адміністрування 281

РП Публічне управління у сфері економіки

РП Система забезпечення якості публічного управління та адміністрування