Google search

 
 

 

Інформація для гарантів освітніх програм 

Процес акредитації

Нормативна база

Корисні ресурси

  • Процес акредитації (схема)

  • Нормативна база

ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО)

Глосарій

Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми

Лист-роз’яснення щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р.

Лист стосовно надання освітнім програмам зразкової акредитації

Лист-роз’яснення щодо надання роз’яснень учасникам акредитаційного процесу

Розпорядження “Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні"

  • Корисні ресурси

Відомості про самооцінювання та робота з електронною системою

Основні етапи підготовки освітньої програми до акредитації

Принципи та технологія розроблення ОП

Принципи та технологія укладання освітніх програм від стандарту до вимірюваної якості

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

Як створити силабус: 3 корисні ресурси

Що таке Силлабус і для чого він

Презентація Ю.М. Рашкевича "Освітні програми: побудова, опис, визнання"

Зустріч гарантів освітніх програм із головою Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти С. Квитом

Вебінар "Акредитація: не все так складно" – М. Винницький 09.04.2020