Google search

Ареса проведення: кафедра судової медицини НУОЗ імені П.Л. Шупика вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.

Куратори  –  завідувач і доценти кафедри судової медицини НУОЗ імені П. Л. Шупика. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса:  [email protected].

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ імені П. Л. Шупика

Мета вивчення курсу: підготовка лікарів - судово-медичних експертів, які працюють в бюро судово-медичної експертизи та з певних причин мали перерву в роботі за спеціальністю протягом 3 років до атестації, а також лікарів пенсійного віку для атестації на відповідність посаді лікаря - судово-медичного експерта.

Опис курсу, його структура. Тривалість циклу – 1 місяць. Програма циклу включає 15 основних розділів з судово-медичної експертизи, що дає можливість інформувати  лікаря - судово-медичного експерта  про сучасні досягнення судової медицини.     

Після закінчення курсу слухач отримує сертифікат лікаря-спеціаліста з судово-медичної експертизи.  

Види навчальної діяльності. Лекції, практичні заняття, семінарські і самостійні заняття. Для визначення рівня знань та вмінь слухача програмою передбачений іспит, який включає оцінку теоретичних знань та контроль практичних навиків лікаря - судово-медичного експерта за наданим в програмі переліком.

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси – наведені у навчальній програмі циклу.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу