Search

ФОРМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІНТЕРНАТУРА (ПЕРВИННА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА»

Ареса проведення очної форми навчання: кафедра судової медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика. вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13. Заочна форма проводиться на базах стажування у бюро судово-медичної експертизи.

Куратори  очної форми –  доценти кафедри судової медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика, кандидати медичних наук, доценти Гуріна Оксана Олексіївна і Петрошак Олександр Юрійович. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса: [email protected]. Куратори заочної форми – призначаються у бюро судово-медичної експертизи.

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика - https://nuozu.edu.ua/s/np/k/sudovoi-medytsyny/navchalna-robota.

Перелік навчальних і навчально-методичних посібників, підготовлених та виданих за участю науково-педагогічних працівників кафедри судової медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика, ВНЗ України  і експертів ДУ «Головне бюро СМЕ МОЗ України» - рекомендованих для слухачів циклів і здобувачів наукового ступеня доктора наук / доктора філософії

1. Судово-медична цитологія (навчально-методичний посібник, затв. МОН України) /  Р.О. Старовойтова, В.Д. Мішалов,  Г.Ф. Кривда. – К., 2007.–208 с.

2. Епоніми судово-медичних  ознак, проб, методів, класифікацій (навчально-методичний посібник, затв. МОН України) / Мішалов В.Д., Алексін Г.Б., Сулоєв К.М.,  Дунаєв О.В., Войченко В.В. - Луганськ, «Виртуальная ральность». – 2008. – 171 с. 

3. Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизи в України (навчально - методичний посібник, затв. МОН України)  / В.В. Войченко, Г.А. Зарицький, О.Ю. Петрошак (за заг. редакцією проф. В.Д. Мішалова). – Київ, 2010. – 243 с.

Науково-педагогічними працівниками кафедри виконується виховна робота з лікарями-судово-медичними експертами і аспірантами кафедри, що спрямована за основними напрямками:

 1. дотримання академічної доброчесності
 2. етичні, правові, судово-медичні та організаційні аспекти протидії насильству в сім’ї.

 1. Абрамов А.С. Использование прижизненных рентгенографических зображений головы и зубо-челюстного аппарата при проведении идентификации личности. – Автореф. дис. к.м.н. – М., 2012 - 22 с.
 2. Альтхофф X. Синдром внезапной смерти у детей // М.: Медицина, 1983 – 44 с.
 3. Ардакшин А.П. Юрасов Г.И. Повреждение нижних конечностей водителя при травме внутри автомобіля // Судмедэкспертиза. – 1983. – Т. - №2. – С. 29-31.
 4. Бабкіна О.П., Герасименко О.І., Казімірко Н.К., Шевченко В.В., Шевченко Л.А., Коробко І.С. Морфологія ушкоджень органів черевної порожнини та заочеревинного простору при механічній травмі. // Луганськ, 2013 – 135 с.
 5. Бабанин А.А., Соколова И.Ф. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний (Практическое руководство для студентов, врачей, юристов). – Симферополь: Издат. Центр КГМУ, 2001 – 206 с.
 6. Бабанін А.А., Мішалов В.Д., Біловицький О.В., Скребкова О.Ю. «Судова медицина» - Сімферополь: вид. «НАТА», 2012. – 580 с.

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікар - судово-медичний експерт

Повинен знати:

-    розділи кримінально-процесуального кодексів України і документи, що регламентують діяльність судово-медичної експертизи;

-    організацію судово-медичної експертизи;

-    типові форми медичної документації для бюро судово-медичної експертизи, принципи і вимоги до їх складання;

-    механізм утворення і морфологічні особливості ушкоджень при певних видах автомобільного, авіаційного, мотоциклетного, транспортного травматизму, класифікації і диференційну діагностику ушкоджень при окремих видах транспортної травми між собою та іншими травмами;

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ, підготовлених та виданих за участю науково-педагогічних працівників кафедри судової медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика, ВНЗ України  і експертів ДСУ «Головне бюро СМЕ МОЗ України» - рекомендованих для слухачів циклів і здобувачів наукового ступеня доктора наук / доктора філософії

 1. Судово-медична цитологія (навчально-методичний посібник, затв. МОН України) /  Р.О. Старовойтова, В.Д. Мішалов,  Г.Ф. Кривда. – К., 2007.–208 с.
 2. Епоніми судово-медичних ознак, проб, методів, класифікацій (навчально-методичний посібник, затв. МОН України) / Мішалов В.Д., Алексін Г.Б., Сулоєв К.М., Дунаєв О.В., Войченко В.В. - Луганськ, «Виртуальная ральность». – 2008. – 171 с. 
 3. Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизи в України (навчально - методичний посібник, затв. МОН України) / В.В. Войченко, Г.А. Зарицький, О.Ю. Петрошак (за заг. редакцією проф. В.Д. Мішалова). – Київ, 2010. – 243 с.
 4. Судово-медична експертиза дітей (навчальний посібник, затв. МОН України) / В.Д. Мішалов, О.І. Герасименко, О.О. Гуріна, В.Т. Юрченко, М.М. Шевчук, А.Л. Голубович – Київ, 2010.– 258 с.