Google search

Ареса проведення: кафедра судової медицини НУОЗ імені П.Л. Шупика вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.   

Куратор – Петрошак О.Ю. - доцент кафедри судової медицини НУОЗ імені П. Л. Шупика. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса:  [email protected].

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ імені П.Л. Шупика

Мета вивчення курсу: удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з сучасних можливостей визначення механізму і давності ушкоджень, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Опис курсу, його структура. Тривалість циклу – 2 тижні. Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд сучасних можливостей визначення механізму та давності ушкоджень, які виникають від дії тупих та гострих предметів, при падінні, внаслідок автомобільної, мотоциклетної, рейкової, вогнестрільної травм при судово-медичній експертизі потерпілих, осіб, які звинувачуються та судово-медичній експертизі трупа.  Програма охоплює обсяг як теоретичних, так і практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних лікарям-судово-медичним експертам, лікарям-судово-медичним експертам-криміналістам, лікарям-судово-медичним експертам-гістологам для належного здійснення професійної діяльності. Програма містить 10 розділів і 24 теми.

Після закінчення курсу слухач отримує свідоцтво про проходження циклу тематичного удосконалення.  

Види навчальної діяльності: лекції, практичні, семінарські заняття,  підсумковий залік.

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси – наведені у навчальній програмі циклу.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу