Google search

Адреса проведення: вул. Богатирська, 30 (КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1); лікарня «ОХМАТДИТ» (вул Чорновола 28/1) – кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

Контактні дані: доц. Валентин Синяченко (066 306 11 89, [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Мета вивчення курсу

удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з питань обстеження ЛОР-органів у дітей та ознайомлення слухачів з новітніми діагностичними досягненнями в галузі дитячої отоларингології, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі медицини.

Опис курсу, його структура

Програма  курсу охоплює  обсяг  як  теоретичних,  так і практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних для спеціалістів лікарів-отоларингологів, лікарів-отоларингологів дитячих, лікарів з медицини невідкладних станів, лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-стоматологів, лікарів-рентгенологів та лікарів-хірургів дитячих, лікарів-анестезіологів дитячих для належного здійснення професійної діяльності. Все перераховане слугуватиме підготовці спеціалістів відповідно до сучасних світових освітніх стандартів.

Основні розділи:

1)Методи обстеження вуха

2)Методи обстеження носа та приносових пазух

3)Методи обстеження глотки та структур лімфоглоткового кільця

4)Методи обстеження гортані, трахеї, бронхів і стравоходу

Заплановані види активності

Проблемне навчання у малих групах ("кейси"), підготовка та презентація рефератів по темі, навчання на компетентнісній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу. 

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Посвідчення про підвищення кваліфікації спеціалістів з певною кількістю балів безперервного професійного розвитку;
 • Відповідний обсяг знань із методів обстеження пацієнтів з ЛОР-патологією, що надасть можливість ефективно виконувати професійні обов'язки та приймати необхідні діагностичні рішення.

Види навчальної діяльності 

 • Теоретична (30%)
 • практична (40%)
 • семінари (20%)
 • індивідуальна робота (10%).

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Гострий та хронічний ларингіт /Д. І. Заболотий, А. А. Лайко, В. В. Синяченко, А. Л. Косаковський, Ю. В. Мінін, Г. В. Бекетова, А. В. Ткаліна, Д. Д. Заболотна, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, Ю. В. Гавриленко, І. А. Косаківська/. Навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2015. – 183 с.
 2. Лайко А. А., Косаковський А. Л., Заболотна Д. Д. [та ін.] Дитяча оториноларингологія: Національний підручник. – К.: Логос, 2013. – 576 с.
 3. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б. Середній отит. Міні-атлас. - К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2016. – 50 с.
 4. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б., Копанська Д. Б. Середній отит. Атлас. Видання друге, доповнене. - К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2020. – 76 с.
 5. Дитяча отологія /під ред. А. Л. Косаковського, Ф. Б. Юрочка //В. Домка, Л. Клембуковський, М. Черкес, І. Косаківська, В. Синяченко, Ю. Межвінський, Е. Фішман, О. Бредун, О. Покора, В. Шкорботун, Я. Шкорботун, М. Таран, Б. Миронюк, М. Хоменко. Навчально-методичний посібник. – Львів: Мс, 2017. – 288 с.
 6. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Борисенко О. М., Сребняк І. А., Мельников О. Ф., Науменко О. М., Березнюк В. В., Заболотна Д. Д., Синяченко В. В., Косаківська І. А., Гавриленко Ю. В., Ткаліна А. В., Шух Л. А., Юревич Н. О. Хронічні хвороби середнього вуха. Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 2018. – 326 с.
 7. Хронічний риніт у дітей: диференційна діагностика, принципи лікування та профілактика / Д. І. Заболотий, А. А. Лайко, О. М. Охотнікова, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський, Ю. В. Мінін, В. В. Березнюк, Д. Д. Заболотна, О. М. Науменко, О.В. Ковтуненко, В. В. Синяченко [та ін.]. Навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2016. – 238 с.
 8. Хронічний риносинусит у дітей, викликаний внутрішньоклітинними збудниками. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, К. А. Хоцяновський, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич, О. Ю. Бредун, М. В. Непритворний. – К.: Логос, 2017. – 183 с.
 9. Гострий риносинусит у дітей. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич. – К.: Логос, 2017. – 174 с.
 10. Гострий та хронічний риносинусит у дітей. Навч.-метод. посібник /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, О. М. Науменко, Д. Д. Заболотна, В. В. Синяченко, Ю. В. Гавриленко, А. В. Ткаліна, Л. А. Шух. – К.: Логос, 2017. – 196 с.
 11. Лайко А. А., Заболотна Д. Д., Синяченко В. В., Гавриленко Ю. В. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією. Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 2018. – 170 с.
 12. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Мінін Ю. В., Березнюк В. В., Заболотна Д. Д., Кучеренко Т. І., Гавриленко Ю. В., Косаківська І. А., Синяченко В. В., Шух Л. А., Юревич Н. О. Хронічний фарингіт. Монографія. – К.: Логос, 2019. – 183 с.
 13. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Мінін Ю. В., Березнюк В. В., Мельников О. Ф., Заболотна Д. Д., Синяченко В. В., Гавриленко Ю. В., Кучеренко Т. І., Косаківська І. А., Осадча Т. М., Шух Л. А., Юревич Н. О. Гострий та хронічний фарингіт. Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 2019. – 139 с.
 14. Медицина невідкладних станів. Екстренна (швидка) медична допомога: підручник. /І.С. Зозуля, В.І. Боброва, Г.Г. Рощін… І. А. Косаківська, А. Л. Косаковський, … та ін.; за ред. проф. І. С. Зозулі. – 3-є вид., переробл. і допов. - К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 960 с.
 15. Kosakovskyi A. L., Kosakivska I. A., Molochek Y. A. Treatment of children with teratomas of the upper respiratory tract // 3rd Congress of European ORL-HNS, June 7-11, 2015, Prague, Czech Republic. – P-813.