Google search

Адреса проведення: вул. Дорогожицька, 9, навчально-лабораторний корпус, 4 поверх, кафедра громадського здоров’я

Контактні дані: професор Олександра Івахно (+38044 205 49 91) k_р[email protected])

Сторінка кафедри на на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Мета вивчення курсу

Поглиблення ключових професійних компетентностей лікарів з питань медико-санітарного забезпечення організованого дитинства щодо сучасних вимог до підготовки кадрів для сфери охорони здоров’я України.

Опис курсу, його структура

Формування сучасного профілактичного напряму медицини дитинства в руслі реформування медичної і освітньої сфер в Україні.

Основні розділи:

 1. Сучасна стратегія розвитку профілактичної медицини дитинства в Україні
 2. Нові методичні підходи до вивчення і оцінки стану здоров’я дитячого населення на індивідуальному і популяційному рівнях
 3. Адаптаційно-резервні можливості організму дітей за показниками фізичного здоров’я
 4. Проблеми адаптації дітей до освітнього закладу в світлі реалій суспільного розвитку країни
 5. Забезпечення санітарно-протиепідемічного благополуччя закладів для дітей за критеріями ступеня ризику від особливостей провадження їх господарської діяльності

Заплановані види активності

Розробка профілактичних та оздоровчих програм для контингенту дітей, які обслуговуються сімейним лікарем, лікарем освітнього чи оздоровчого закладу з використанням засвоєних методів під час навчання.

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Знання та навички самостійної роботи щодо дотримання здорових умов життєдіяльності дитини з різним рівнем вихідного здоров’я;
 • Нові методи визначення чинників ризику для здоров’я дітей і розробки профілактичних та оздоровчих програм;
 • Вміння організовувати санітарно-просвітню роботу та підготовки проектів управлінських рішень з охорони здоров’я дітей на різних рівнях виконання.

Види навчальної діяльності 

 • Теоретична (40%)
 • практична (50%)
 • самостійна робота (10%).

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017 р. «Про освіту».
 2. Закон України № 463 – IX від 16.01.2020 р. «Про повну загальну середню освіту».
 3. Постанова КМ України від 28.03.2018 р. № 301 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».
 4. Наказ МОЗ України від 29.02.2019 р. № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів». Зареєстровано в Мінюсті Україні 25.03.2019 р. за № 293/33264.
 5. Наказ МОЗ України від 03.09.2017 р. №1073. Зареєстровано в Мінюсті України 02.10.2017 р. за № 1206/31074 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії».
 6. Розпорядження КМ України від 30.11.2016 р. № 1012 «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я».
 7. Наказ МОЗ України № 504 від 19.03.2018 р. Зареєстровано в Мінюсті України 21.03.2018 р. за № 348/31800 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги».
 8. Наказ МОЗ України від 23.05.2018 р. № 981 «Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (у редакції Наказу МОЗ України від 21.12.2018 р. №2449)».
 9. Постанова КМ України від 27.12.2018 р. № 1164 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу