Google search

Адреса проведення – КНП «КМКЛ №8», кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії

Після отримання путівки на цикл для отримання додаткової інформації щодо реєстрації на цикл та формату проведення занять звертайтеся, будь ласка, за електронною адресою [email protected] з темою листа – «слухач циклу ТУ «Актуальні питання гастроентерології».

Контактні дані: доцент кафедри Коруля Ірина Анатоліївна (+38044 432 04 73, [email protected])

Сторінка кафедри  на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика


Мета циклу:

Удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань                                                                                  з питань діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі гастроентерології.

Тривалість навчання на циклі – 0,5 місяці (2 тижні).

Контингент осіб, які можуть навчатись на циклі відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 листопада 2022 року №2136 «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями», зареєстрованого в Мін’юсті 08.12.2022 за № 1555/3889 - лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю.

Навчальний план та програма циклу ТУ «Актуальні питання гастроентерології» передбачає вивчення наступних розділів: методи дослідження в гастроентерології, хвороби стравоходу; хвороби шлунка та 12-палої кишки; хвороби печінки, хвороби жовчного міхура і жовчовивідних шляхів; хвороби підшлункової залози; хвороби кишечника; інтенсивна терапія при невідкладних станах у гастроентерології; деякі питання супутньої патології.

Для виконання цієї програми під час навчання передбачено такі види навчальних занять: лекції, практичні та семінарські заняття.

Для визначення рівня засвоєння програми циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання гастроентерології» передбачено підсумковий залік.

Слухачам, які виконали програму і успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.

Після проходження циклу та отримання посвідчення лікар отримує 50 балів безперервного професійного розвитку (БПР) згідно критеріїв нарахування балів БПР за Наказом МОЗ України № 446 від 22.02.2019 «Деякі питанння безперервного професійного розвитку лікарів» (із змінами). 

Перелік рекомендованої літератури та посилання на електронні ресурси – див. у розділі «Навчальна робота».

 

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу