Google search

«Європейська ліга професійного розвитку» (ELPD) разом з Білостоцьким університетом (факультет наук про освіту) запрошує педагогічних і науково-педагогічних працівників НУОЗ України імені П. Л. Шупика на дистанційне стажування  «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи».

Дати проведення: 11 жовтня-19 листопада 2021 року. 

Метою стажування є поглиблення знань та розвиток компетенцій з точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному університеті. 

Стажування організоване за допомогою програмного комплексу ZOOM з перекладом онлайн-конференцій українською. 

Після завершення стажування учасникам буде виданий сертифікат про проходження міжнародного стажування загальною тривалістю 180 год (6 кредитів ECTS). 

Реєстрація та детальна інформація за посиланням: https://elpd.com.ua/stazuvania-uwb/

Додаткова інформація за телефоном: 063 333 9152