Search

 
 

Середа 01.12

 • На кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги розпочинається цикл ТУ «Менеджмент збереження здоровя», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги розпочинається цикл ТУ «Посттравматичний стресовий розлад в практиці сімейного лікаря», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі паліативної та хоспісної медицини для лікарів ПМСД, закладів охорони здоров’я другого та третього рівнів та закладів паліативної та хоспісної допомоги розпочинається цикл ТУ «Організація та надання паліативної і хоспісної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі хірургії і проктології розпочинається цикл ТУ «Амбулаторна проктологія», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі хірургії і проктології розпочинається цикл ТУ «Відеолапароскопічна хірургія гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі акушерства і гінекології №1 для акушерів-гінекологів, анестезіологів стаціонарних відділень акушерсько-гінекологічного профілю розпочинається цикл ТУ «Сучасні методи гемостазу в акушерстві та гінекології», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі акушерства і гінекології №1 для сімейних лікарів розпочинається цикл ТУ «Основи акушерства та гінекології в практиці сімейного лікаря», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі медичної лабораторної генетики для лікарів-генетиків, неонатологів, акушерів-гінекологів, невропатологів, терапевтів, педіатрів розпочинається цикл ТУ «Спадкова патологія» (очно-заочний з елементами ДН), який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі ортопедичної стоматології розпочинається цикл ТУ «Незнімне протезування в ортопедичній стоматології», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі терапевтичної стоматології розпочинається цикл ТУ «Виразкові ураження слизової оболонки порожнини рота. Передраки слизової оболонки порожнини рота та червоної облямівки губ. Профілактика, лікування, онконастороженість», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі загальної та невідкладної хірургії розпочинається цикл ТУ «Сучасні підходи до комплексного лікування синдрому діабетичної стопи», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі ортопедії і травматології № 1 розпочинається цикл ТУ «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань суглобів», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі торакальної хірургії та пульмонології розпочинається виїзний цикл ТУ «Актуальні питання пульмонології», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі хірургії та трансплантології розпочинається цикл ТУ «Бариатрична хірургія», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі хірургії та трансплантології розпочинається цикл ТУ «Актуальні питання хірургії магістральних судин», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі хірургії та судинної хірургії розпочинається цикл ТУ «Лапароскопічна хірургія гриж живота», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології розпочинається цикл ТУ «Комплексна психіатрична та психотерапевтична допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій» чно-заочний з елементами ДН), який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі дитячої кардіології та кардіохірургії для дитячих кардіоревматологів, педіатрів, неонатологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів функціональної діагностики, дитячих анестезіологів розпочинається цикл ТУ «Порушення ритму серця у дітей», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі педіатрії № 1 розпочинається цикл ТУ «Питання алергології в педіатрії» чно-заочний з елементами ДН), який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі дитячої хірургії розпочинається цикл ТУ «Вибрані питання проктології дитячого віку для лікарів первинної ланки», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі патологічної та топографічної анатомії розпочинається цикл ТУ «Фізіологічні зміни та патологічні процеси в ендометрії», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі патологічної та топографічної анатомії розпочинається цикл ТУ «Вагітність та трофобластична хвороба. Акушерська патологія», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі радіології розпочинається цикл ТУ «Актуальні питання рентгендіагностики в клінічній практиці», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі радіології розпочинається цикл ТУ «Компютерна та магнітно-резонансна томографія органів грудної порожнини», який триватиме до 15 грудня 2021 р.
 • На кафедрі радіології для лікарів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст розпочинається цикл стажування зі спеціальності «Рентгенологія», який триватиме до 31 грудня 2021 р.

Четвер 02.12

 • На кафедрі хірургії серця та магістральних судин розпочинається цикл ТУ «Вроджені вади серця», який триватиме до 16 грудня 2021 р.
 • На кафедрі дитячої неврології і медико-соціальної реабілітації для неврологів, неонатологів, дитячих інфекціоністів, анестезіологів, дитячих неврологів, педіатрів, сімейних лікарів та ін. розпочинається цикл ТУ «Судоми та електроенцефалографічні паттерни при судомних станах», який триватиме до 16 грудня 2021 р.
 • На кафедрі філософії для викладачів системи медичної освіти, в тому числі інститутів підвищення кваліфікації викладачів, факультетів підвищення кваліфікації викладачів, медичних університетів, мед. інститутів тощо, лікарів баз інтернатури та резидентури розпочинається цикл ТУ «Феноменн ВІЛ-інфекції: медико-соціальні та філософські аспекти»чно-заочний з елементами ДН), який триватиме до 16 грудня 2021 р.

П’ятниця 03.12

 • На кафедрі управління охороною здоров'я та публічного адміністрування розпочинається цикл ТУ «Наукові основи управління в охороні здоров'я», який триватиме до 17 грудня 2021 р.

Понеділок 06.12

 • На кафедрі сімейної медицини для сімейних лікарів, лікарів-терапевтів, педіатрів розпочинається цикл ТУ «Клінічна електрокардіографія», який триватиме до 20 грудня 2021 р.
 • На кафедрі акушерства і гінекології №1 для акушерів-гінекологів, онкогінекологів розпочинається цикл ТУ «Кольпоскопія та запальні захворювання в гінекології», який триватиме до 20 грудня 2021 р.
 • На кафедрі акушерства, гінекології та медицини плода розпочинається цикл ТУ «Ізоімунний конфлікт при вагітності», який триватиме до 20 грудня 2021 р.
 • На кафедрі акушерства, гінекології і репродуктології для лікарів-анестезіологів та акушерів-гінекологів розпочинається цикл ТУ «Інтенсивна терапія невідкладних станів в акушерстві та гінекології», який триватиме до 20 грудня 2021 р.
 • На кафедрі акушерства, гінекології та перинатології розпочинається цикл ТУ «Робота жіночих консультацій, дитячих поліклінік в охороні репродуктивного здоровя населення», який триватиме до 20 грудня 2021 р.
 • На кафедрі стоматології розпочинається цикл ТУ «Лазерні технології в практичній стоматології» но-заочний з елементами ДН), який триватиме до 20 грудня 2021 р.
 • На кафедрі стоматології дитячого віку розпочинається цикл ТУ «Діагностика, лікування та профілактика проявів неінфекційних захворювань в порожнині рота у дітей», який триватиме до 20 грудня 2021 р.
 • На кафедрі онкології для хірургів загального профілю торакального відділення та онкохірургів торакального відділення онкологічних диспансерів розпочинається цикл ТУ «Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини», який триватиме до 20 грудня 2021 р.
 • На кафедрі онкології для онкологів, онкохірургів, хірургів, онкогінекологів, радіологів розпочинається цикл ТУ «Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору», який триватиме до 20 грудня 2021 р.
 • На кафедрі ендокринології розпочинається цикл ТУ «Вибрані питання клінічної ендокринології», який триватиме до 20 грудня 2021 р.
 • На кафедрі дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології розпочинається цикл ТУ «Нейроінфекції у дітей», який триватиме до 10 грудня 2021 р.
 • На кафедрі контролю якості і стандартизації лікарських засобів для лікарів розпочинається виїзний цикл ТУ «Сучасні лікарські засоби на основі активних інгредієнтів природного походження» чно-заочна з елементами ДН), який триватиме до 20 грудня 2021 р.
 • На кафедрі фармацевтичної технології і біофармації для лікарів та провізорів розпочинається виїзний цикл ТУ «Актуальні питання сучасних лікарських засобів», який триватиме до 20 грудня 2021 р.

Вівторок 07.12

 • На кафедрі щелепно-лицевої хірургії розпочинається цикл ТУ «Ускладнення після хірургічного етапу дентальної імплантації», який триватиме до 21 грудня 2021 р.
 • На кафедрі нейрохірургії розпочинається цикл ТУ «Стандарти та протоколи в невідкладній нейрохірургії», який триватиме до 21 грудня 2021 р.
 • На кафедрі ортопедії і травматології 2 розпочинається цикл ТУ «Актуальні питання патології опорно-рухового апарату», який триватиме до 21 грудня 2021 р.
 • На кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії розпочинається цикл ТУ «Невідкладна педіатрія: клінічні розбори (діагностика та інтенсивна терапія невідкладних станів у дітей) біля ліжка пацієнта», який триватиме до 21 грудня 2021 р.
 • На кафедрі ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки розпочинається цикл ТУ «Дотримання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах», який триватиме до 21 грудня 2021 р.

Середа 08.12

 • На кафедрі діабетології розпочинається виїзний цикл ТУ «Актуальні питання сучасної діабетології», який триватиме до 22 грудня 2021 р.
 • На кафедрі неврології та рефлексотерапії для рефлексотерапевтів, неврологів, лікарів-терапевтів, лікарів ЗПСМ, лікарів-педіатрів, акушерів-гінекологів розпочинається виїзний цикл ТУ «Сучасні аспекти використання методів рефлексотерапії в медичній практиці», який триватиме до 22 грудня 2021 р.
 • На кафедрі гематології та трансфузіології розпочинається цикл ТУ «Інноваційні технології в гематологічній та клінічній практиці» (очно-заочний з елементами ДН), який триватиме до 22 грудня 2021 р.

Четвер 09.12

 • На кафедрі загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології розпочинається цикл ТУ «Наркологія. Сучасний стан та вовітні досягнення» (очно-заочний з елементами ДН), який триватиме до 23 грудня 2021 р.

П’ятниця 10.12

 • На кафедрі хірургії та судинної хірургії розпочинається цикл ТУ «Малоінвазивні методики в флебології», який триватиме до 24 грудня 2021 р.
 • На кафедрі медичної інформатики розпочинається цикл ТУ «Інформаційно-технологічні проблеми забезпечення дистанційного навчання в медицині», який триватиме до 24 грудня 2021 р.

Понеділок 13.12

 • На кафедрі фтизіатрії і пульмонології розпочинається цикл ТУ «Питання діагностики та лікування хворих на ХРТБ», який триватиме до 28 грудня 2021 р.
 • На кафедрі акушерства і гінекології №1 для акушерів-гінекологів, лікарів УЗД, що працюють у пологових будинках розпочинається цикл ТУ «Сучасні принципи ведення багатоплідної вагітності та вагітності й пологів у жінок з рубцем на матці», який триватиме до 28 грудня 2021 р.
 • На кафедрі акушерства і гінекології №1 для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, анестезіологів, неонатологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів розпочинається цикл ТУ «Актуальні питання акушерства та гінекології з позицій доказової медицини», який триватиме до 28 грудня 2021 р.
 • На кафедрі оториноларингології розпочинається цикл ТУ «Основи ендоскопічної діагностики та лікування хворих з ЛОР-патологією», який триватиме до 17 грудня 2021 р.
 • На кафедрі урології розпочинається цикл ТУ «Сучасні методи лікування СКХ», який триватиме до 28 грудня 2021 р.
 • На кафедрі нефрології та нирковозамісної терапії розпочинається цикл ТУ «Нефрологічні захворювання дитячого віку. Деякі питання неонатальної нефрології», який триватиме до 28 грудня 2021 р.
 • На кафедрі нефрології та нирковозамісної терапії розпочинається цикл ТУ «Сучасні питання нефрології», який триватиме до 28 грудня 2021 р.
 • На кафедрі функціональної діагностики розпочинається цикл ТУ «ЕКГ-моніторинг подій», який триватиме до 17 грудня 2021 р.
 • На кафедрі дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології розпочинається цикл ТУ «Імунопрофілактика інфекційних хвороб», який триватиме до 28 грудня 2021 р.
 • На кафедрі неонатології розпочинається цикл ТУ «Початкова стабілізація стану та особливості транспортування новонароджених», який триватиме до 28 грудня 2021 р.
 • На кафедрі промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології для лікарів розпочинається цикл ТУ «Актуальні питання клінічної фармакології у внутрішній медицині», який триватиме до 28 грудня 2021 р.

Вівторок 14.12

 • На кафедрі акушерства, гінекології і репродуктології розпочинається цикл ТУ «ДРТ в лікуванні безпліддя», який триватиме до 29 грудня 2021 р.
 • На кафедрі кардіохірургії рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій розпочинається цикл ТУ «Ендоваскулярні методи діагностики та лікування ІХС та патології судин», який триватиме до 29 грудня 2021 р.
 • На кафедрі комбустіології та пластичної хірургії розпочинається цикл ТУ «Пластична хірургія тулуба», який триватиме до 29 грудня 2021 р.
 • На кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії розпочинається цикл ТУ «Радіологія в оториноларингології», який триватиме до 20 грудня 2021 р.

Середа 15.12

 • На кафедрі офтальмології розпочинається цикл ТУ «Лазерні методи лікування в офтальмології», який триватиме до 30 грудня 2021 р.
 • На кафедрі дерматовенерології, клінічної лабораторної імунології  та алергології розпочинається виїзний цикл ТУ «Клінічна імунологія та алергологія», який триватиме до 30 грудня 2021 р.
 • На кафедрі дитячої хірургії розпочинається цикл ТУ «Вибрані питання проктології дитячого віку для лікарів первинної ланки», який триватиме до 31 грудня 2021 р.

Четвер 16.12

 • На кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги розпочинається цикл ТУ «Неінвазивні методи рефлексотерапії в клінічній практиці», який триватиме до 31 грудня 2021 р.
 • На кафедрі паліативної та хоспісної медицини для лікарів ПМСД, закладів охорони здоров’я другого та третього рівнів та закладів паліативної та хоспісної допомоги розпочинається цикл ТУ «Організація та надання паліативної і хоспісної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах», який триватиме до 31 грудня 2021 р.
 • На кафедрі ортопедичної стоматології розпочинається цикл ТУ «Актуальні питання ортопедичної стоматології. Комплексна терапевтична, хірургічна та ортопедична підготовка до протезування», який триватиме до 31 грудня 2021 р.
 • На кафедрі терапевтичної стоматології розпочинається цикл ТУ «Новітні підходи до лікування і профілактики некаріозних уражень зубів. Сучасні відновлювальні матеріали. Індивідуальний підхід до призначення засобів гігієнічного догляду» (очно-заочний з елементами ДН), який триватиме до 31 грудня 2021 р.
 • На кафедрі ортопедії і травматології № 1 розпочинається цикл ТУ «Остеохондроз хребта. Вертеброгенні артропатії» (очно-заочний з елементами ДН), який триватиме до 31 грудня 2021 р.
 • На кафедрі дитячої неврології і медико-соціальної реабілітації для дитячих неврологів, педіатрів, сімейних лікарів та ін. розпочинається цикл ТУ «Актуальні питання дитячої неврології», який триватиме до 31 грудня 2021 р.
 • На кафедрі патологічної та топографічної анатомії розпочинається цикл ТУ «Новоутворення жіночої статевої системи», який триватиме до 31 грудня 2021 р.
 • На кафедрі патологічної та топографічної анатомії розпочинається цикл ТУ «Новоутворення урогенітальної системи», який триватиме до 31 грудня 2021 р.

П’ятниця 17.12

 • На кафедрі хірургії серця та магістральних судин розпочинається цикл ТУ «Набуті вади серця», який триватиме до 31 грудня 2021 р.

Понеділок 20.12

 • На кафедрі дитячої кардіології та кардіохірургії розпочинається цикл ТУ «Патологія міокарду та перикарду», який триватиме до 24 грудня 2021 р.

Вівторок 21.12

 • На кафедрі ендокринології розпочинається цикл ТУ «Актуальні питання патології надниркових залоз», який триватиме до 28 грудня 2021 р.

Четвер 23.12

 • На кафедрі гематології та трансфузіології розпочинається цикл ТУ «Трансфузіологія в хірургії», який триватиме до 30 грудня 2021 р.

Зареєструватися на будь який з цих циклів Ви можете тут: Електронна реєстрація лікарів та провізорів на навчання.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу