Search

 
 

При кафедрі урології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика проводяться курси ТУ «Жіноча сексологія».

Курси відбудуться з 8 по 12 листопада 2021 року лише для осіб, що закінчили заклади вищої медичної освіти, за бюджетних умов для лікарів державних установ та за госпрозрахунковою домовленістю для медичних центрів та інших підприємницьких структур на кафедрі урології на базі ДУ «Інститут урології НАМН України» за адресою Київ, вул Володимира Вінниченка 9а, 2-й корпус, 8 поверх. 

Програма циклу тематичного удосконалення

«Жіноча сексологія»

Код

 

  Назва курсу, розділу, теми

Курс

Розділ, тема

01

 

Еволюція поглядів на сексуальні розлади у жінок з точки зору розвитку суспільства

 

01

Анатомічні та функціональні особливості жіночої статевої системи з огляду на сексуальність

 

02

Сексуальне та репродуктивне здоров’я жінки

 

03

Етапи життя та стану сексуального здоров’я жінки

02

 

Структура жіночих сексуальних дисфункцій

 

01

Діагностика жіночих сексуальних дисфункцій

 

02

Лікування та профілактика жіночих сексуальних дисфункцій

 

03

Оцінка стану сексуального здоров’я та наявності жіночих сексуальних  дисфункцій в гінекологічній практиці

 

04

Оцінка сексуального здоров’я жінки в системі планування сім’ї

 

За довідками, попередньою інформацією та для реєстрації після придбання путівки звертатись в робочі дні з 8.00 до 12.00 години за телефоном (044) 486-98-90 професору Ромащенко Оксані Василівні або д.м.н. Мельникову Сергію Миколайовичу (+38097-760-32-69). 

За отриманням путівки звертатись до відділу тематичного вдосконалення Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика за адресою: Київ, вулиця Дорогожицька 9, 2-й поверх, кабінет №34 Волошенюк-Клімової Ольги Іванівні в робочі дні з 14.00 до 17.00 години, телефон 044 205-48-25. 

Для отримання путівки потрібно мати паспорт, диплом про вищу освіту, посвідчення про проходження інтернатури за спеціальністю. 

Збереження сексуального здоров'я, як складової гінекологічного та психо-соматичного статусу жінок різних вікових груп та формування сексуальної культури сприяє досягненню гармонії міжособистих стосунків в сучасному світі і забезпеченню якості життя жінки, пари, сім'ї. 

Саме вирішенню цих питань присвячено цикл ТУ «Жіноча сексологія», який заплановано на період з 08 листопада по 12 листопада 2021 року.

Враховуючи збереження принципів міждисциплінарного підходу при висвітленні матеріалу, інформаційне забезпечення даного циклу є потребою  лікарів різного фаху (акушерів-гінекологів, психологів, терапевтів, сімейних лікарів, урологів, андрологів, ендокринологів тощо).

    Оцініть матеріал

    Актуальність матеріалу: 74.67% - 3 Голосів
    Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
    Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

    Загальна оцінка матеріалу