Google search

 
 

ПРОГРАМА науково-практичної конференції з міжнародною участю «БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛІКАРІВ ТА ПРОВІЗОРІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» (в online форматі) 09 жовтня 2020 року 
м. Київ.

Генеральний інформаційний партнер – платформа «Аксемедін»

Трансляція конференції буде на каналі YouTube за посиланням: https://youtu.be/4dkAYSiXm28

Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України.

 

 

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

 

            Захід:                                                                              Час проведення:

Збір доповідачів конференції у програмі ZOOM,

перевірка зв'язку                                                              09.45 – 10.00

Відкриття конференції, привітання учасників                     10.00 – 10.15

Виступи доповідачів конференції                                      10.15 – 16.00

Підведення підсумків, закриття конференції                      16.00 – 16.20

  

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вітальне слово – до 15 хв.

Наукова доповідь – до 20 хв.

Питання доповідачу – до 2 хв.

Коментар, репліка, виступ – до 5 хв.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:

Вороненко Юрій Васильович – ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України

Заступник голови:

Краснов Володимир Володимирович – завідувач кафедри педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, кандидат педагогічних наук, професор

Члени комітету:

Вдовиченко Юрій Петрович – перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений лікар України

Толстанов Олександр Костянтинович – проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України

Бабінцева Лариса Юріївна – декан факультету підвищення кваліфікації викладачів, доктор біологічних наук, кандидат фармацевтичних наук, доцент

П’янківська Людмила Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика, кандидат психологічних наук

Юрковська Лідія Геннадіївна – старший викладач кафедри педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

П’янківська Людмила Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика, кандидат психологічних наук

Модератор:

Краснов Володимир Володимирович – завідувач кафедри педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, кандидат педагогічних наук, професор

Співмодератор:

Юрковська Лідія Геннадіївна – старший викладач кафедри педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

10.00 – 10.15

Відкриття конференції, привітання учасників

Вороненко Юрій Васильович – ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України

10.15 – 10.35

РЕФОРМА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ КАДРІВ: НА РОЗДОРІЖЖІ

Вороненко Юрій Васильович – ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України

Вдовиченко Юрій Петрович – перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений лікар України

Краснов Володимир Володимирович – завідувач кафедри педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, кандидат педагогічних наук, професор

10.35 – 10.50

ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕДАВАННЯ ЗНАНЬ ПРИ БЕЗПЕРЕРВНОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Мінцер Озар Петрович – завідувач кафедри медичної інформатики НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Бабінцева Лариса Юріївна – декан факультету підвищення кваліфікації викладачів НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор біологічних наук, кандидат фармацевтичних наук, доцент

10.50 – 11.05

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

Шекера Олег Григорович – директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України

11.05 – 11.15

СЕТА - ТРАНСДІАГНОСТИЧНИЙ ПІДХІД НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Богданов Сергій Олександрович – керівник Центру психічного здоров’я та психосоціального супроводу НаУКМА, кандидат психологічних наук, PhD з психотерапії у Віденському медичному університеті

11.15 – 11.35

ПІСЛЯДИПЛОМНА МЕДИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Волосовець Олександр Петрович – завідувач кафедри педіатрії №2 НМУ імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України

11.35 – 11.50

НОВІ ВИКЛИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ КАДРІВ ПРИ БЕЗПЕРЕРВНОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ

Краснов Володимир Володимирович – завідувач кафедри педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, кандидат педагогічних наук, професор

11.50 – 12. 05

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ТА ПАНДЕМІЇ COVID-19

Заліська Ольга Миколаївна – завідувач кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького, доктор фармацевтичних наук, професор

12.05 – 12. 25

АНДРАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ МАГІСТРАНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ

Коритнюк Раїса Серіївна – професор кафедри фармацевтичної технології і біофармації НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор фармацевтичних наук, професор

12.25 – 12. 40

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМАРО-ОРІЕНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Рижов Олексій Анатолійович – завідувач кафедри медичної та фармацевтичної інформатики та нових технологій ЗДМУ, доктор фармацевтичних наук, професор

12.40 – 13. 00

ЦИФРОВЕ МАЙБУТНЄ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Сошинський Сергій Олегович – Healthcare MBA, CEO accemedin.com

13.00 – 13. 15

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ

Іващук Сергій Іванович – доцент кафедри сімейної медицини Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук

13.15 – 13. 30

НОВЕЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Сенюта Ірина Ярославівна – завідувач кафедри медичного права ЛНМУ імені Данила Галицького, доктор юридичних наук, доцент

13.30 – 13. 45

НООПАРАДИГМА ПОСТПАНДЕМІЧНОЇ ТА ВІРТУАЛЬНОЇ ОСВІТИ І ЕКОРЕЙТИНГИ УНІВЕРСИТЕТІВ

Кірик Тамара Вікторівна – завідувач кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Київський медичний університет», кандидат педагогічних наук, професор

Корсак Костянтин Віталійович – професор кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Київський медичний університет», доктор філософських наук, професор

13.45 – 14. 05

ВІДОБРАЖЕННЯ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ

Апанасенко Геннадій Леонідович – професор кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор

14.05 – 14. 20

ОБ'ЄКТИВНИЙ СТРУКТУРОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ІСПИТ. ТРИ РОКИ ПРОБЛЕМ, ЗМІН ТА ПЕРСПЕКТИВ

Коньков Дмитро Геннадійович – професор кафедри акушерства та гінекології № 1 ВНМУ імені М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор

14.20 – 14. 35

СУЧАСНІ ІТ-РІШЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД СумДУ

Зубань Юрій Олександрович – доцент кафедри електроніки і комп’ютерної техніки Сумського державного університету, кандидат технічних наук, доцент

14.35 – 14. 50

НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВИХ І ЦИВІЛЬНИХ ЛІКАРІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ЗА ТЕМОЮ ПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Древіцька Оксана Остапівна – завідувач відділу психосоматичної медицини та психотерапії ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України», доктор медичних наук, доцент

Сиропятов Олег Геннадійович – завідувач відділу медико-соціальних проблем терапії психічних розладів ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України», доктор медичних наук, професор

Мажбіц Валентина Борисівна – старший науковий співробітник відділу психосоматичної медицини та психотерапії ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України», кандидат медичних наук

14.50 – 15. 05

РОЛЬ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН В НАБУТТІ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК АСПІРАНТІВ

Пустовіт Світлана Віталіївна – завідувач кафедри філософії НМАПО імені П. Л. Шупика доктор філософських наук, професор

Бойченко Наталія Михайлівна – професор кафедри філософії НМАПО імені П. Л. Шупика доктор філософських наук, професор

15.05 – 15. 20

ЗМІСТОВІ СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Разумна Алла Григорівна – старший викладач кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки ХМАПО

15.20 – 15. 30

КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Калита Тарас Петрович – директор ТОВ «КПЯ «Системи», член правління Української асоціації досконалості та якості, член Міжнародної гільдії професіоналів з якості

15.30 – 15. 40

АКТУАЛЬНІСТЬ РЕФОРМИ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ЛАБОРАНТІВ: РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Колядінцев Василь Володимирович – голова студентського самоврядування НМАПО ім. П. Л. Шупика, аспірант

15.40 – 15. 50

ЗМІНА ПАРАДИГМИ ВИКЛАДАННЯ НЕОНАТОЛОГІЇ ЛІКАРЯМ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

Шунько Єлизавета Євгеніївна – завідувач кафедри неонатології НМАПО імені П. Л. Шупика член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

Краснова Юлія Юріївна – доцент кафедри неонатології НМАПО імені П. Л. Шупика, кандидат медичних наук, доцент

15.50 – 16. 00

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОЗИТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ЕТЕПАХ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Юрковська Лідія Геннадіївна – старший викладач кафедри педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика

16.00 – 16.20

Підведення підсумків, закриття конференції

УВАГА! У програмі конференції можливі окремі зміни. Щодо питань просимо звертатися до організаційного комітету за електронною адресою [email protected] або моб. тел.: +380679835413 – П’янківська Людмила Володимирівна

Читайте також