Google search

 
 

1 січня 2020 року розпочався етап подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік.

Відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.

У НМАПО імені П. Л. Шупика до таких осіб належать ректор, перший проректор та проректори. Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № З (у редакції наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 12 грудня 2019 року № 168/19), та міститься на веб-сайті НМ АПО імені П. Л. Ш упика у розділі «Запобігання корупції». Пропоную не зволікати із заповненням е-декларацій, щоб забезпечити їх подання до 1 квітня 2020 року. Відповідно до вимог законодавства про корупцію інформацію про успішне подання декларації у Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 'держави або місцевого самоврядування, прошу надати мені, уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції в НМАПО імені П. Л. Шупика.

З детальною інформацією про порядок заповнення декларації можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Національного агентства: https://nazk.gov.ua у розділі «Декларування».