Google search

 
 

Східно-Європейський інститут психології (Україна - Франція) і міжнародна експертна агенція «Консалтинг і тренінг» у консорціумі з Західноукраїнським ресурсним центром (м. Львів, Україна), Варшавським університетом (Польща), Ягелонським Університетом (м. Краків, Польща), Фундацією сприяння польській мові і культурі імені Миколая Рея (Польща), Global University (Флоренція, Італія) за участі провідних вітчизняних та зарубіжних тренерів, коучів та фахівців з медіації та фасилітації з України, Польщі, Італії, Франції, США оголошують VІІІ-й сезон міжнародної інтегрованої програми підготовки тренерів TOT-European-2020.

VІІІ-й сезон програми підготовки тренерів буде реалізуватися з березня по липень 2020 р. 

Міжнародна інтегрована програма підготовки тренерів спрямована на створення в Україні школи тренерів світового рівня із використанням досвіду провідних світових центрів ТОТ, зокрема - Канади, США, Польщі. 

До участі запрошуються всі (фахівці суміжних галузей, практики, студенти), хто хоче опанувати систему тренерських навичок, набути нову спеціалізацію, підвищити кваліфікацію, розпочати самостійну тренерську практику. 

Учасникам TOT-European-2020 пропонується 4-ступенева програма, кожний сезон/ступінь якої зорієнтований на засвоєння і опанування комплексу знань і навичок від базового рівня  володіння навичками (basic proficiency skills) до вищого загального рівня володіння навичками (higher general level of skills). Надалі слухачі матимуть можливість спеціалізації залежно від обраної сфери тренерської практики: бізнес-тренінг, психологічний тренінг, громадський тренінг, навчальний тренінг та ін., отримуючи при цьому вищий спеціалізований рівень володіння навичками (higher level of specialized skills). 

Заявки приймаються на всі рівні навчання. 

Середня тривалість ступеня – 3 - 4 місяці (4 навчальні та 2 практичні модулі, 216 - 432 акад. год.). Загальний термін опанування повної базової системи знань і навичок безпосередньо залежить від успішності навчання і наполегливості опанування практичного досвіду слухача і може бути пройдений швидше, аніж за 4 академічні семестри/сезони. 

Вартість 1-го модуля (36 год.) навчання у VI-му сезоні TOT-EUROPEAN-2020 залежить від рівня, що опановується: базовий (І) - 3500 грн., основний-А (ІІ) – 4000 грн., основний - В (ІІІ) – 5500 грн., вищий (ІV) – 7500 грн. 

По завершенню навчання слухачі отримують сертифікат навичок (опанування сезону/ступеня) або сертифікат набутого рівня (опанування комплексу сезонів / ступенів) міжнародного зразка. 

Інформація (організаційна допомога, консультації): за тел.: (044) 257-20-21, (094) 925-56-22,  (067) 196-28-14

Читайте також