Google search

 
 

25 жовтня 2022 року на кафедрі управління охороною здоров’я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П. Л. Шупика відбувся фаховий семінар з попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Соціальна медицина») здобувача кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Анатолія Крутя на тему: «Медико-соціальне обґрунтування концептуальної моделі управління якістю стоматологічної допомоги».

Дисертацію виконано за наукового консультування чл.-кор. НАМН України професора Олександра Толстанова, в. о. ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Відповідно до рішення вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 21.09.2022 (протокол № 6), головував на фаховому семінарі професор Василь Михальчук, завідувач кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування. Секретарем засідання була доцент Світлана Кошова, доцент кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування. В якості рецензентів виступили: професор Валерій Бугро, декан деканату по роботі з іноземцями, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування; професор Ніна Гойда, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування; професор Михайло Голубчиков, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування.

На фаховому семінарі були присутні: професор Раїса Моісеєнко, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи; д.мед.н. Ольга Процюк, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги; професор Надія Жилка, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології, а також науково-педагогічні працівники кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П. Л. Шупика, які мають науковий ступень за спеціальністю «Соціальна медицина».

На фаховому семінарі, за результатами доповіді здобувача, відгуків рецензентів та наукової дискусії, прийнято рішення, що дисертація Анатолія Крутя на тему: «Медико-соціальне обґрунтування концептуальної моделі управління якістю стоматологічної допомоги» повністю відповідає вимогам до дисертацій, визначеним пп. 6-9 постанови КМ України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Про порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук» та наказом МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», та рекомендовано подати дисертацію до офіційного захисту.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 70.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 72% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 70.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також