Google search

 
 

Інфузійно-трансфузійна терапія є одним з головних елементів лікування критичних станів. Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика провела одноденний фаховий семінар на тему «Інфузійно-трансфузійна терапія при критичних станах у дітей». Семінар відбувся 28 квітня 2022 року у дистанційному форматі на платформі GoToMeeting.

На початку семінару були окреслені нові погляди на клінічну фізіологію водного обміну, що впливає на вибір інфузійних препаратів в різних клінічних ситуаціях. Велика увага приділялась патогенезу синдрому капілярного витоку, який супроводжує більшість критично важких хворих. Було зроблено акцент на важливості урахування властивостей інфузійних розчинів при їх призначенні в лікуванні критичних станів, зокрема було надано сучасну характеристику різних інфузійних середовищ, гемокомпонентів і гемопрепаратів.

 

В другій частині семінару розглядались актуальні питання лікування масивної кровотечі, детально обговорювались підходи лікування кровотечі у пацієнтів дитячого віку. Великий інтерес викликали позиції щодо реалізації принципу «damage control resuscitation» у дітей.

 

Учасники семінару також мали нагоду ознайомитись із сучасними рекомендаціями щодо моніторингу ефективності інфузійної терапії як в екстремальних умовах, так і у відділенні інтенсивної терапії у стаціонарі, що є невід’ємною складовою терапевтичного процесу. Дискусії наприкінці семінару свідчали про зацікавленість аудиторії і про актуальність теми у світлі сьогоднішньої ситуації у країні.

Читайте також