Google search

 
 

27 квітня кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки провела черговий фаховий семінар на воєнно-медичну тематику «Вплив іонізуючого випромінювання при радіаційних аваріях.

Превентивні заходи», підготовлений доцентом кафедри Юлією Северин. Оскільки на сьогоднішній день в Україні розташовано 15 діючих енергоблоків АЕС, то зрозумілою є актуальність теми семінару. Однією з особливостей стала участь спеціалістів із Київської та Запорізької областей, де розташовано одні з найбільших АЕС у Європі, що наразі знаходяться в надзвичайно важких умовах роботи та життя.

Впродовж семінару розглянуто питання, пов’язані з впливом іонізуючого випромінювання на життєдіяльність людини, джерелами випромінювання в сучасному житті, наслідками надлишкового опромінення та діями при радіаційних ураженнях. Особливу увагу приділено алгоритму невідкладних заходів у ранній стадії радіаційних аварій із акцентом на законодавчо-нормативну базу України стосовно йодної профілактики. До слухачів доведено обставини при яких необхідно вживати йодид калію, пріоритетні категорії населення та регламент проведення.

  

Учасники семінару брали жваву участь в обговоренні практичних превентивних заходів із використанням альтернативних методів, проте з урахуванням рекомендацій, заснованих на сучасних принципах доказової медицини.

Сподіваємось, що нові знання залишаться тільки в теорії і не знадобляться на практиці, хоча всім відомий вислів: «Хто ознайомлений –  той озброєний».

Читайте також